Weber - Saint-GobainWeber - Saint-Gobain

กิจกรรม เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ร่วมกับ บริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด จัดงานสัมมนาดินเนอร์ ให้กับช่าง จังหวัดลำปาง

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ร่วมกับ บริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด จัดงานสัมมนาดินเนอร์ ให้กับช่าง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) มอบกาวซีเมนต์และกาวยาแนวมูลค่า 200,000 บาท แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เห็นความสำคัญของการพัฒนาฝีมือช่างไทย มอบกาวซีเมนต์และกาวยาแนว

กิจกรรมทั้งหมด

ดูวีดีโอทั้งหมดผ่าน YouTube