Weber - Saint-GobainWeber - Saint-Gobain

กิจกรรม เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

28NOV2016 -เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มอบผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนว ในโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

น้อมรับพระราชดำรัสไปปฏิบัติ ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยความใส่ใจในความเป็นอยู่ รวมถึงทุกสิ่งที่มีความหมายกับทุกคน

15NOV2016 -เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มอบผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนว พร้อมกระเบื้อง มูลค่า 130,000 บาท แก่โรงเรียนชุมชนสำหรับชาวกระเหรี่ยง จ. ตาก

น้อมรับพระราชดำรัสไปปฏิบัติ ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมทั้งหมด

ดูวีดีโอทั้งหมดผ่าน YouTube