Weber - Saint-GobainWeber - Saint-Gobain

กิจกรรม เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

3 ธ.ค. 2559 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้สืบต่อไปมาถึง 6 ปี ด้วยแคมเปญ “มวยรอบ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ปี6”

พร้อมเพิ่มการรับรู้และเหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มกาวปูกระเบื้อง กาวยาแนว กันซึม สกิมโค้ท และกลุ่มเคมีภัณฑ์คุณภาพระดับโลก จาก เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

28NOV2016 -เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มอบผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนว ในโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

น้อมรับพระราชดำรัสไปปฏิบัติ ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยความใส่ใจในความเป็นอยู่ รวมถึงทุกสิ่งที่มีความหมายกับทุกคน

กิจกรรมทั้งหมด

ดูวีดีโอทั้งหมดผ่าน YouTube