Weber - Saint-GobainWeber - Saint-Gobain

กิจกรรม เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

28 ส.ค. 2557 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มอบผลิตภัณฑ์ให้มูลนิธิพระดาบสสำหรับสร้างอาคารฝึกอบรม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เป็นโครงการประสานความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มูลนิธิพระดาบส และบริษัทเอกชน

18 มิ.ย.2557 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก บริจาคกาวซีเมนต์มูลค่า 100,000 บาท

แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จ.เชียงราย

กิจกรรมทั้งหมด

ขอเรียนเชิญท่านลูกค้า เข้าร่วมงาน "Weber, we care party" ณ รร.รอยัลภูเก็ตซิตี้ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

  • สำรองที่นั่งได้ที่ "ผู้แทนขาย เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จ.ภูเก็ต และ จังหวัดใกล้เคียง"
  • Weber, we care เวเบอร์ ตราตุ๊กแก เราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจก่อสร้างคือความใส่ใจที่เรามีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม

ช่อง เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

 

 

ดูวีดีโอทั้งหมดผ่าน YouTube