Weber - Saint-GobainWeber - Saint-Gobain

กาวยาแนวกระเบื้อง

กาวยาแนวกระเบื้อง

  • กาวยาแนวกระเบื้องเวเบอร์ ตราตุ๊กแก มีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพมานานกว่า 34 ปีในประเทศไทยและ 114 ปีในทวีปยุโรป 
  • กาวยาแนวกระเบื้องมี 2 ประเภท คือ ยาแนวที่มีส่วนผสมของซีเมนต์และกาวยาแนวที่ไม่มีส่วนผสมของซีเมนต์
  • ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหรือฝากคำถามที่เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์เด่น

เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม

เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม

กาวยาแนวสำหรับกระเบื้องปูชิดปูชน ร่องเล็กมาก 0.2-3 มม. พร้อมกันราดำ

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์

เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์

กาวยาแนวป้องกันราดำ คุณภาพสูง เน้นห้องน้ำและห้องครัว

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค

เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค

กาวซีเมนต์พร้อมกาวยาแนวสำหรับโมเสค

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์.คัลเลอร์ โน สเตน

เวเบอร์.คัลเลอร์ โน สเตน

กาวยาแนวป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

การยาแนวในลักษณะงานต่างๆ