Weber Saint-Gobain - Official website of the company

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

 

 

สเป็คแต่ละขั้นตอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน
งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน  โถงทางเดิน ห้องนอน

สบายใจกับงานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน (กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดสูงสุด 60X60ซม)เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ขอนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ :  

 

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น  ห้องรับแขก  สำนักงาน   โถงทางเดิน  ห้องนอน  (กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องขนาดใหญ่  หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ มากกว่า 60X60 ซม.) 

 

 

 • 1 = โครงสร้างพื้น
 • 2 = ผนังอิฐมวลเบา 
 • 3 = ปูนก่ออิฐมวลเบา เวเบอร์.เซ็ท ก่อมวลเบา
 • 4 = ปูนปรับระดับพื้น  / ปูนฉาบปรับระดับผนัง
 • 5 = กาวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องขนาดใหญ่  หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ มากกว่า 60X60 ซม.สำหรับห้องรับแขก ห้องรับแขก เวเบอร์.ไทล์ เกรส
 • 6 = กาวยาแนวสำหรับร่องกระเบื้อง 0.2-3 มม.    เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม

 

 

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ผลิตภัณฑ์ก่ออิฐมวลเบาในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

ผลิตภัณฑ์ก่ออิฐมวลเบาในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน
ผลิตภัณฑ์ก่ออิฐมวลเบาในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน  โถงทางเดิน ห้องนอน

ผลิตภัณฑ์ปูและยาแนวกระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องขนาดใหญ่ หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ มากกว่า 60X60 ซม. ในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

ผลิตภัณฑ์ปูและยาแนวกระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องขนาดใหญ่ หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ มากกว่า 60X60 ซม. ในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน
ผลิตภัณฑ์ปูและยาแนวกระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องขนาดใหญ่ หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ มากกว่า 60X60 ซม. ในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน  โถงทางเดิน ห้องนอน
 • กาวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องขนาดใหญ่ หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ มากกว่า 60X60 ซม. สำหรับห้องรับแขก ห้องรับแขก เวเบอร์.ไทล์ เกรส
 •  กาวยาแนวกันราดำ สำหรับร่องกระเบื้อง 0.2-3 มม. เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม

ดาวน์โหลดเอกสาร

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน


งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน


งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน


งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน (กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องขนาดใหญ่ หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ มากกว่า 60X60 ซม.)

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน


งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน


เทียบสเป็ค

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน  โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน  โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน  โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน  โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator