Weber - Saint-Gobain

กิจกรรม เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

9 ม.ค. 2560 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก รายแรกในไทย ที่ได้รับฉลากเขียวในผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม และ เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ ได้รับ "มาตรฐานฉลากเขียว" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

21 ธันวาคม 2559 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมยกระดับฝีมือช่างไทยให้ก้าวไปอีกขั้น

ในฐานะที่ เวเบอร์ ตราตุ๊กแกให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือช่างไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ด้วยการร่วมพัฒนาวงการก่อสร้างไทย ผ่านโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะให้กับช่างฝีมือกว่า 5,200 คน

กิจกรรมทั้งหมด

ดูวีดีโอทั้งหมดผ่าน YouTube