Weber Saint-Gobain - Official website of the company

กิจกรรม เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ชูรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับฉลากเขียว ตอกย้ำความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์กาวยาแนว ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม และมอร์ต้าสำหรับงานก่อสร้าง ได้รับเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดย เวเบอร์ ตราตุ๊กแก นับเป็นรายแรกและรายเดียวของ...

กิจกรรมทั้งหมด

ดูวีดีโอทั้งหมดผ่าน YouTube