Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ผลิตภัณฑ์
งานก่อ งานฉาบ

ผลิตภัณฑ์งานก่อและงานฉาบ

ผลิตภัณฑ์เด่น

เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

ปูนผสมสำเร็จรูป สำหรับฉาบปรับระนาบบนคอนกรีต ระบบผนัง Texca หรือผิวปูนฉาบ ให้ผิวที่เรียบ เนียนสวย

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์เบส สกิม โค้ท

เวเบอร์เบส สกิม โค้ท

ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง ผสมเสร็จ เนื้อละเอียด ไม่ผสมทราย ให้ผนังเรียบเนียน

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์

เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์

สกิมชนิดครีมอะครีลิค ทั้งภายนอกและภายใน สำหรับฉาบบางและโป๊วตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา

เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา

ปูนก่ออิฐมวลเบา สำหรับงานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

การเลือกใช้ปูนก่อและปูนฉาบบาง