Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ผลิตภัณฑ์งานฉาบ (3)

เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

ปูนผสมสำเร็จรูป สำหรับฉาบปรับระนาบบนคอนกรีต ระบบผนัง Texca หรือผิวปูนฉาบ ให้ผิวที่เรียบ เนียนสวย

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์เบส สกิม โค้ท

เวเบอร์เบส สกิม โค้ท

ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง ผสมเสร็จ เนื้อละเอียด ไม่ผสมทราย ให้ผนังเรียบเนียน

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์

เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์

สกิมชนิดครีมอะครีลิค ทั้งภายนอกและภายใน สำหรับฉาบบางและโป๊วตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator