Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง (4)

เวเบอร์พริม คอนกรีต

เวเบอร์พริม คอนกรีต

น้ำ้ยาทาผนังและเสาคอนกรีต ทั้งพรีคาส และหล่อในที่ เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป โดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์พริม 2

เวเบอร์พริม 2

น้ำยารองพื้นเพิ่มแรงยึดติดก่อนปูกระเบื้อง สำหรับงานภายใน

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์นีโอ ลาเท็กซ์

เวเบอร์นีโอ ลาเท็กซ์

น้ำยาประสานคอนกรีต สูตรเข้มข้น เพิ่มแรงยึดเกาะ

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส

เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส

น้ำยาผสมกันซึม เพิ่มคุณสมบัติการกันซึม

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator