Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส

เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส
เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส

ใหม่

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มคุณสมบัติกันซึม
 • ลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสม
 • เพิ่มกำลังอัดของคอนกรีต 

และมอร์ตาร์

 • ลดการหดตัว ลดการแตกร้าว
 • ทำให้คอนกรีตไหลตัวดี เทลงแบบได้ดี
 • เหมาะสำหรับงานเทพื้น และงานฉาบในพื้นที่สัมผัสน้ำตลอดเวลา

น้ำยาผสมกันซึม เพิ่มคุณสมบัติการกันซึมของคอนกรีต ปูนฉาบปูนปรับระดับ

ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

 • เวเบอร์.แอด มอร์ตาร์ พลัส เป็นน้ำยาผสมกันซึม ใช้ผสมน้ำก่อนนำไปผสมในคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนปรับระดับ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกันซึม โดยตัว Plasticizerทำหน้าที่ลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสม ทำให้คอนกรีตหรือมอร์ตาร์มีความเหลวที่ดี เทง่าย/ฉาบง่าย รูพรุนน้อยลง รับกำลังอัดได้มากขึ้นอีกด้วยเหมาะสำหรับงานเทคอนกรีต งานปรับระดับพื้น งานฉาบผนัง ในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสน้ำตลอดเวลา เช่นห้องน้ำ* สระว่ายน้ำ* และบ่อเก็บน้ำ*
  • * สามารถป้องกันการรั่วซึมได้ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ทำกันซึมแบบแยกชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จุดเด่น

 • เพิ่มคุณสมบัติกันซึม
 • ลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสม
 • เพิ่มกำลังอัดของคอนกรีต และมอร์ตาร์
 • ลดการหดตัว ลดการแตกร้าว
 • ทำให้คอนกรีตไหลตัวดี เทลงแบบได้ดี
 • เหมาะสำหรับงานเทพื้น และงานฉาบในพื้นที่สัมผัสน้ำตลอดเวลา

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ลักษณะ: ของเหลวสีน้ำตาล
 • ความหนาแน่น: 1.06 g/cm3
 • pH:  6±0.5
 • การซึมผ่านของน้ำที่ 28 วัน (EN 480 - 5)
  • มอร์ตาร์: 0.017 g/mm2
  • คอนกรีต 0.013 g/mm2

มาตรฐานการรับรอง

 • มาตรฐานรับรองการผลิต: Institut Lean France
 • มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว: กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ISO 9001: SGS Thailand
 • ISO 14001: SGS Thailand
 • OHSAS 18001: SGS Thailand

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนใช้งาน

วิธีการใช้งาน

บริเวณใช้งาน

 • พื้นที่ที่สัมผัสน้ำตลอดเวลา เช่นห้องน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อเก็บน้ำ เป็นต้น

ข้อควรระวัง

บรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

 • 5 กก./แกลลอน
 • 200 กก./ถัง

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

 • 1 ปีนับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดแกลลอน และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมด ควรปิดฝาแกลลอนให้แน่น)

สี

สี

 • น้ำตาล