Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์นีโอ ลาเท็กซ์

เวเบอร์นีโอ ลาเท็กซ์
เวเบอร์นีโอ ลาเท็กซ์

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มแรงยึดติดพื้นผิว เช่น กระเบื้องเดิม กระเบื้องยาง ไม้อัดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปาร์เก้ พื้นอีพ๊อกซี่
 • กันความชื้น แผ่นไม้อัดซีเมนต์ ไม้อัดซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
 • ใช้งานง่าย โดยการใช้ลูกกลิ้ง

น้ำยาประสานคอนกรีต สูตรเข้มข้น เพิ่มแรงยึดเกาะ

ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น

 • เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะและการทำงานของซีเมนต์มอร์ต้าและคอนกรีต
 • เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างยิปซั่มพลาสเตอร์บนผนังทาสีภายในอาคาร
 • ลดปัญหาเรื่องปูนฉาบแตกร้าว และหลุดร่อน
 • เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับยาแนว สำหรับงานซ่อมแซม
 • ใช้ปรับและซ่อมแซมผิวคอนกรีต

ข้อมูลทางเทคนิค

 • การยึดเกาะคอนกรีต 1.3 MPa (N/mm2)
 • ไม่มีการรั่วซึมที่ระดับแรงดันน้ำเป็นบวก 0.7 MPa (N/mm2)
 • ทนทานต่อการหดตัว (NFP 84-402) : 0.8 mm (air)
 • ความถ่วงจำเพาะ 1
 • pH = 3.5-4.5
  - หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดในการใช้งาน

 • ห้ามใช้โดยตรงกับวัสดุพื้นและสีรองพื้น
 • ห้ามใช้โดยไม่ผสมน้ำ
 • ห้ามใช้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0ºC

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวต้องเรียบ สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง

การผสมเพื่อนำไปใช้งาน

 • เขย่าแกลลอนให้น้ำยาผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (เป็นครีมขาวข้น)
 • ผสมน้ำยากับน้ำ (ตามสัดส่วนที่แสดงในตาราง)
 • เทน้ำยาที่ผสมกับน้ำลงไปในมอร์ต้า เตรียมไว้ตามลักษณะงานที่แสดงในตาราง
 • ใช้เกรียงใบโพธิ์ผสมให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน

สัดส่วนการผสม

บรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

 • แกลลอนละ 1 ลิตร (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 5 ตร.ม./แกลลอน)
 • แกลลอนละ 5 ลิตร (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 25 ตร.ม./แกลลอน)

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

 • 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดแกลลอน และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดแกลลอนต้องปิดฝาให้แน่น)

สี

สี

 • ขาวขุ่น