Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์พริม 2

เวเบอร์พริม 2
เวเบอร์พริม 2

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มแรงยึดติดพื้นผิว เช่น กระเบื้องเดิม กระเบื้องยาง ไม้อัดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปาร์เก้ พื้นไม้ยูรีเทน พื้นอีพ๊อกซี่ 
 • กันความชื้น แผ่นไม้อัด ไม้อัดซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 
 • ใช้งานง่าย โดยการใช้ลูกกลิ้ง 

น้ำยารองพื้นเพิ่มแรงยึดติดก่อนปูกระเบื้อง สำหรับงานภายใน 

ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น

 • พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องผสมอะไรเพิ่ม
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
 • ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นกระเบื้องเดิม และพื้นผิวพิเศษ
 • ช่วยป้องกันความชื้นก่อนการปูกระเบื้องบนพื้นผิวพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ทนต่ออุณหภูมิ -10ºC ถึง +50ºC
 • การยึดเกาะมากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)
 • pH : 8
  < - หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดในการใช้งาน

 • ห้ามใช้บริเวณภายนอกอาคาร บริเวณพื้นผิวที่เปียกน้ำ หรือชื้นมากๆ ตลอดเวลา
 • ไม่ควรใช้บนแผ่นยิปซัมบอร์ด
 • เวเบอร์.พริม 2 ไม่ใช่น้ำยากันรั่วซึม จึงไม่ควรใช้ทาบนพื้นผิวที่มีความชื้นมากๆ

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวต้องแข็ง สะอาด แห้ง
 • ขูดลอกคราบต่างๆ เช่น สี กาว ไขมันออกให้หมด
 • กรณีพื้นผิวเป็นกระเบื้องเคลือบใช้กระดาษทราย ขัดเพื่อให้ผิวหยาบเล็กน้อย- กรณีพื้นไม้ พื้นปาเก้ ควรใช้กระดาษทรายขัดผิว เพื่อขจัดน้ำยาวานิส
 • ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง

ขั้นตอนใช้งาน

 • คนน้ำยา เวเบอร์.พริม 2 ให้เข้ากัน
 • ใช้ลูกกลิ้งหรือแปรงทาสี ทา เวเบอร์.พริม 2 ลงบนพื้นผิวให้ทั่ว และให้ได้ระดับความหนา ที่สม่ำเสมอ
 • ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชม. แล้วควรปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์เวเบอร์ ภายใน 1 ถึง 6 ชม.
 • ตัวอย่างการทาน้ำยารองพื้น เวเบอร์.พริม 2 ก่อนการปูกระเบื้องบนพื้นซีเมนต์ขัดมัน (ภาพ 2)
 • ตัวอย่างการทาน้ำยารองพื้น เวเบอร์.พริม 2 ก่อนปูกระเบื้องบนไม้อัดซีเมนต์ (ภาพ 3)

คุณสมบัติการใช้งาน

 • ระยะเวลาแข็งตัว : 1 ถึง 4 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาวะของอุณหภูมิสูงหรือต่ำ และการดูดซึมน้ำของพื้นผิว
 • ทิ้งไว้ให้น้ำยาแห้งอย่างน้อย 1 ชม. ก่อนการปูกระเบื้อง
 • หลังจากน้ำยาแห้งตัวแล้ว เวเบอร์.พริม 2 จะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มสีเหลืองค่อนข้างเหนียว เพื่อให้กาวซีเมนต์ยึดเกาะได้ดี

ข้อแนะนำในการใช้งาน

 • ทาน้ำยา เวเบอร์.พริม 2 บนพื้นผิวที่แห้งสนิท
 • อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5ºC ถึง +35ºC
 • ทำความสะอาดเครื่องมือทันทีด้วยน้ำเปล่า
 • อย่าให้มีวัสดุใดๆ มาปนกับ เวเบอร์.พริม 2 น้ำยาจะต้องสะอาดก่อนการใช้งาน
 • อย่าผสมกับน้ำหรือน้ำยาอื่น เพื่อให้เจือจาง
 • อ่านวิธีใช้งานก่อนลงมือทำ
 • ในกรณีที่มีการสัมผัสผิวหนัง ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที

บรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

 • ถังละ 1 กก. (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 6.5 ตร.ม./ถัง)
 • ถังละ 2 กก. (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 13 ตร.ม./ถัง)
 • ถังละ 8 กก. (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 53 ตร.ม./ถัง)

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

 • 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดปากถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถัง ต้องปิดปากถังให้แน่น)

สี

สี

 • เหลืองอ่อน