Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์พริม คอนกรีต

เวเบอร์พริม คอนกรีต
เวเบอร์พริม คอนกรีต

ใหม่

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป โดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต
 • ลดขั้นตอนการฉาบปูนบนผนังและเสาคอนกรีต
 • ประหยัดเวลา ค่าวัสดุ และค่าแรง
 • ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • ทดแทนการทำสลัดดอก
 • ช่วยให้คุณประหยัด 5 เท่า(*)
  • (*)เมื่อเทียบค่าแรงกับค่าวัสดุ ของการทำ Texture หรือ สลัดดอก กับ เวเบอร์.พริม คอนกรีต

น้ำยาทาผนังและเสาคอนกรีต ทั้งพรีคาส และหล่อในที่ เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป โดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เวเบอร์.พริม คอนกรีต เป็นน้ำยาใช้ผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด สำหรับทาเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะเป็นพิเศษ ตามลักษณะงาน เช่น

 • ใช้ทาก่อนงานฉาบผนังและเสาคอนกรีต เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป
 • ใช้ทาบนสีทาบ้านหรือสีรองพื้นปูนใหม่ก่อนฉาบสกิมโค้ท เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับสกิมโค้ท
 • ใช้ทาก่อนงานเทพื้น เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนทรายปรับระดับ คอนกรีตใหม่ ทรายและ กรวดล้าง และงานหินขัด ทำให้รับน้ำหนักและรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น

จุดเด่น

 • ทดแทนการทำสลัดดอก ทำให้ประหยัดกว่าเดิม 5 เท่า*
  • (*) เมื่อเทียบค่าแรงกับค่าวัสดุ ของการทำ Texture หรือ สลัดดอก กับ เวเบอร์.พริม คอนกรีต
 • ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

 • ผนัง เสา และพื้นคอนกรีตทั้งภายในและภายนอก สีรองพื้นปูนใหม่ หรือสีทาบ้าน

ข้อแนะนำ

 • ควรผสม เวเบอร์.พริม คอนกรีต กับน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้แปรงสลัดน้ำ หรือลูกกลิ้งทาได้ โดยการใช้ลูกกลิ้งจะทำให้งานเสร็จเร็วกว่าและประหยัดมากขึ้น

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • ถ้าพื้นผิวคอนกรีตมีรอยแตกร้าวควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน
 • รอยต่อแบบคอนกรีต ถ้ายื่นออกมามาก ควรตัดออกด้วยเครื่องเจียร์
 • ทำความสะอาดฝุ่นผง คราบไขมัน และคราบสกปรกออกให้หมด

ข้อจำกัดการใช้งาน

 • ก่อนงานฉาบผนัง : หากทาน้ำยา เวเบอร์.พริม คอนกรีต เกิน 24 ชม. ควรทาซ้ำอีกครั้ง
 • ก่อนงานเทพื้น : หากทาน้ำยา เวเบอร์.พริม คอนกรีต เกิน 1 ชม. ควรทาซ้ำอีกครั้ง

ขั้นตอนใช้งาน

 

 

งานผนังคอนกรีต

การผสมและการใช้งาน

 • ผสมน้ำยา เวเบอร์.พริม คอนกรีต กับน้ำตามอัตราส่วน (1:2) โดยปริมาตร คนให้เข้ากันดี
 • ทาด้วยแปรงสลัดน้ำ
 • หรือลูกกลิ้งให้ทั่วถึง
 • รอให้น้ำยาแห้งตัวได้ตั้งแต่ 20 นาทีแต่ไม่เกิน 1 วัน ฉาบทับด้วยปูนฉาบทั่วไป

งานสกิมโค้ททับบนสีรองพื้นปูนใหม่ หรือสีทาบ้าน

 • ทาน้ำยาบนสี
 • สกิมโค้ททาทับอีกที

งานพื้นคอนกรีต

 • ผสมน้ำยา เวเบอร์.พริม คอนกรีต กับน้ำตามอัตราส่วน (1:1) โดยปริมาตร คนให้เข้ากันดี
 • หรือทาด้วยลูกกลิ้งให้ทั่วถึง
 • เทพื้นทับได้ทันที

สีและบรรจุภัณฑ์

สี

 • ขาวขุ่น

ขนาดบรรจุ

 • 5 กก./แกลลอน
 • งานผนัง : 38 ตร.ม./กก.
 • งานพื้น : 28 ตร.ม./กก.
  • ปริมาณการใช้ที่ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนดและทาด้วยลูกกลิ้ง
  • ปริมาณการใช้อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับการดูดซึมน้ำของคอนกรีต
  • ถ้าใช้แปรงสลัดน้ำจะมีปริมาณการใช้มากกว่าลูกกลิ้ง 30% สำหรับงานผนัง และ40% สำหรับงานผนัง
  • ถ้าทาน้ำยาไว้เกิน 24 ชม. ก่อนฉาบปูน ควรทาซ้ำอีกรอบ

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

 • 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดแกลลอน และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดแกลลอน ต้องปิดฝาให้แน่น)

มาตรฐานรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

 • pH : 3.5-4.5
 • ความถ่วงจำเพาะ : 1
 • ความหนืด : 200-300 cps.
 • การยึดเกาะคอนกรีต : มากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)

มาตรฐานการรับรอง

 • มาตรฐานการผลิตระดับโลก World Class Manufacturing
 • มาตรฐาน Green จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • มาตรฐาน ISO 9001
 • มาตรฐาน ISO 14001
 • มาตรฐาน OHSAS 18001

วีดีโอ