Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับงานฉาบปูนและงานเทพื้นบนคอนกรีต โดยไม่ต้องสลัดดอก

 

 

งานผนังและเสาคอนกรีต

งานผนังและเสาคอนกรีต แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. พรีคาส คอนกรีต

2. คอนกรีตหล่อในที่

ผนังพรีคาส กับ ผนังและเสาคอนกรีตหล่อในที่มักเกิดปัญหาล้มดิ่ง เป็นคลื่น มีรูฟองอากาศ ไม่ได้ระนาบ และมีรอยต่อของแบบคอนกรีต เป็นต้น

มีวิธีแก้ไขโดยการฉาบปูนทับบนผิวคอนกรีต

1. สามารถใช้ปูนฉาบคอนกรีตฉาบ บนผนังและเสาคอนกรีตได้โดยตรง

2. ถ้าต้องการใช้ปูนฉาบทั่วไป ซึ่งราคาถูกกว่าปูนฉาบคอนกรีต มาทดแทน ช่างปูนจำ เป็นต้องสร้างผิวหยาบ (Texture) หรือ ทำ สลัดดอกบนผนังและเสาคอนกรีตก่อนที่จะฉาบปูน

วิธีทำ Texture หรือสลัดดอกบนผิวคอนกรีต

ส่วนใหญ่การทำสลัดดอกมักจะทำจากวัสดุ 3 ประเภทดังนี้

1. ปูนซีเมนต์ผสมทราย

2. ปูนฉาบคอนกรีต

3. ปูนกาว(กาวซีเมนต์ทีใช้ปูกระเบื้อง)

ผสมน้ำ แล้วสลัดหรือปาดไปบนคอนกรีต เพื่อทำให้เกิดผิวหยาบขึ้น

ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าว สลัดไปบนผนัง หรือเสาคอนกรีต

ใช้เกรียงหวีปาดปูนกาวให้เป็นริ้วจนทั่ว

ฉาบทับด้วยปูนฉาบทั่วไป

เสร็จแล้วทิ้งให้ปูนที่สลัดดอกไว้แห้งสนิทประมาณ 1 วัน แล้วฉาบทับด้วยปูนฉาบทั่วไป

ปัญหาที่อาจเกิดจากการทำ สลัดดอก

สลัดดอกถ้าทำ ห่างมากเกินไป จะทำให้ ปูนฉาบทั่วไป ยึดเกาะได้ไม่ดี เป็นสาเหตุ ของปูนฉาบแตกร้าวและหลุดล่อน

ปูนสลัดดอกจำเป็นต้องรออย่างน้อย 1 วันเพื่อให้แข็งตัวดี ถึงจะฉาบปูนทับได้ ทำให้เสียเวลา

วัสดุที่ใช้ทำสลัดดอก ทำจากวัสดุที่ หลากหลาย ทำให้ไม่สามารถควบคุม คุณภาพให้คงที่ได้

“ปฏิวัติงานฉาบปูนผนังคอนกรีต”

 

 

  • เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไปโดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต
  • ทดแทนการทำสลัดดอก
  • ช่วยให้คุณประหยัดถึง 5 เท่า*
  • ลดขั้นตอนการฉาบปูนบนผนังและเสาคอนกรีต
  • ประหยัดเวลาค่าวัสดุและค่าแรง
  • ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

 

 

เปรียบเทียบงานฉาบปูนบนพื้นผิวคอนกรีต

ค่าแรงยึดเกาะกับคอนกรีต

จากการทดสอบ เวเบอร์.พริม คอนกรีต ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงได้ผลสรุปคือ

  • เวเบอร์.พริม คอนกรีต ให้แรงยึดเกาะสูงถึง 0.58 N/mm2
  • วิธีแบบสลัดดอกได้ค่าเพียง 0.30 N/mm2 และปูนฉาบคอนกรีต ได้ค่า 0.40 N/mm2

แสดงให้เห็นว่า เวเบอร์.พริม คอนกรีต ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะกับผิวคอนกรีตได้ดีกว่าวิธีแบบสลัดดอกและแบบใช้ปูนฉาบคอนกรีต

 

 

ค่าใช้จ่ายงานฉาบปูน

กรณีใช้ เวเบอร์.พริม คอนกรีต แทนการสลัดดอก ทำให้ประหยัดกว่าโดยเฉลี่ย ถึง 5 เท่า

กรณีใช้ การสลัดดอก แล้วใช้ปูนฉาบทั่วไป จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า การใช้น้ำยารองพื้น เวเบอร์.พริม คอนกรีต ถึง 45 บาท/ตร.ม. (194-149 = 45 บาท)

กรณีใช้ ปูนฉาบคอนกรีต จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า การใช้น้ำยารองพื้น เวเบอร์.พริม คอนกรีต ถึง 48 บาท/ตร.ม. (197-149 = 48 บาท)

* ค่าใช้จ่ายการเตรียมพื้นผิวด้วย เวเบอร์.พริม คอนกรีต ประหยัดกว่าวิธีการสลัดดอก โดยเฉลี่ย = 77/15 = 5 เท่าค่าใช้จ่ายงานฉาบปูน คำนวนที่ความหนาเฉลี่ย 2 ซม.

เลือกใช้ เวเบอร์.พริม คอนกรีต : คุณภาพดีกว่า แรงยึดเกาะเยี่ยม งานเสร็จเร็วกว่า ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา

เปรียบเทียบระหว่าง การทำสลัดดอก กับ เวเบอร์.พริม คอนกรีต

การทำผิวหยาบ(Texture)หรือสลัดดอก

1. วัสดุที่ใช้ ปูนซีเมนต์ ทราย หรือปูนฉาบคอนกรีต หรือ ปูนกาวขึ้นอยู่กับการผสมของช่างที่หน้างานทำให้ควบคุมคุณภาพได้ยากกว่า

2. มักมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ของผิวหยาบหรือสลัดดอกทำให้ปูนฉาบก็ยังมีโอกาสหลุดล่อนได้

3. ขั้นตอนการผสม และการทำงานยุ่งยากและใช้เวลาในการทำนาน

4. ต้องรอให้แห้ง อย่างน้อย 1 วัน ก่อนจะฉาบปูนทับได้

5. ค่าวัสดุและค่าแรงสูง

6. ต้องการทักษะจากช่าง เพื่อความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 

(*) เมื่อเทียบค่าแรงกับค่าวัสดุ ของการทำ Texture หรือ สลัดดอก กับ เวเบอร์.พริม คอนกรีต

เวเบอร์.พริม คอนกรีต

1. ใช้ เวเบอร์.พริม คอนกรีต ผสมน้ำตามอัตราส่วนควบคุณภาพได้ง่ายและคงที่

2. ใช้แปรงสลัดน้ำ หรือลูกกลิ้ง ทาให้ทั่วถึงได้ง่ายทำให้แรงยึดเกาะเต็มพื้นที่ดีกว่า

3. ใช้งานได้ง่าย สะดวก งานเสร็จเร็วกว่า

4. หลังจากทาประมาณ 20 นาที ก็สามารถฉาบปูนทับได้แล้ว ทำให้งานเสร็จเร็วกว่าเดิม

5. ค่าแรงและค่าวัสดุถูกกว่า 5 เท่า*

6. ช่างปูนทั่วไปสามารถทำได้ ไม่ยุ่งยาก

เวเบอร์.พริม คอนกรีต จะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับงานฉาบปูนและงานเทพื้นบนคอนกรีต

ผนัง : เพิ่มแรงยึดเกาะโดยใช้ปูนฉาบทั่วไปได้

พื้น : เพิ่มแรงยึดเกาะกับงานเทคอนกรีตใหม่ บนคอนกรีตเดิมหรืองานเทปูนปรับระดับ พื้นหินขัด กรวดล้าง ทรายล้าง

เวเบอร์.พริม คอนกรีต + ปูนฉาบทั่วไป

เวเบอร์.พริม คอนกรีต + คอนกรีต/ปูนปรับระดับ/กรวดล้าง ทรายล้าง