Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส

เวเบอร์เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส
เวเบอร์เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส

ใหม่

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้ได้ทั้งงานเทเกร้าท์และฉาบซ่อมคอนกรีต
 • ไม่เยิ้มน้ำ ไม่หดตัวเมื่อแห้ง
 • รับกำลังอัดมากกว่า 700 ksc.

 

 

ซีเมนต์สำเร็จรูปชนิดไม่หดตัวประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ่มพิเศษ เหมาะสำหรับงานเทเกร้าท์ทั่วไป รวมถึงงานฉาบซ่อมแซมบริเวณ คาน เสา ผนังคอนกรีต ผนังพรีเคส

ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เวเบอร์.เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส

ซีเมนต์สำเร็จรูปชนิดไม่หดตัวประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ่มพิเศษ เหมาะสำหรับงานเทเกร้าท์ทั่วไป รวมถึงงานฉาบซ่อมแซมบริเวณ คาน เสา ผนังคอนกรีต ผนังพรีเคส

จุดเด่น

 • ใช้ได้ทั้งงานเทเกร้าท์และฉาบซ่อมคอนกรีต
 • ไม่เยิ้มน้ำ ไม่หดตัวเมื่อแห้ง
 • รับกำลังอัดมากกว่า 700 ksc.

ลักษณะการใช้งาน

 1. งานเทฐานเครื่องจักร เสา ราง
 2. งานซ่อมรูโพรงของโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป หรือแผ่นหล่อสำเร็จ รวมถึงการใช้ในการประกอบโครงสร้างสำเร็จรูป เช่น เสา คาน แผ่นพื้น
 3. งานฝังหรือยึดเหล็กเส้น สลักเกลียว

ข้อแนะนำ

 1. ควรตรวจสอบการติดตั้งไม้แบบ ต้องแข็งแรงแน่นหนาและอุดร่อง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเวเบอร์.เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส
 2. การเทให้เทจากด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศและควรเทอย่างต่อเนื่องจนเต็ม
 3. สามารถใช้การกระทุ้งเพื่อช่วยขจัดฟองอากาศได้
 4. ควรบ่มพื้นผิวทันทีเมื่อแห้งพอ และควรบ่มทิ้งไว้ 3-7 วัน

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 1. พื้นผิวคอนกรีต จะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน คราบจารบีเศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ
 2. พื้นผิวเหล็ก จะต้องปราศจากคราบสนิม น้ำมัน จารบี
 3. พรมน้ำบริเวณที่จะใช้งานให้มีความชื้นพอเหมาะ สำหรับพื้นผิวที่มีการดูดซึมน้ำ

ขั้นตอนใช้งาน

 1. ตวงน้ำลงในภาชนะที่จะทำการผสม
 2. ผสม เวเบอร์.เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส 25 กก. กับน้ำ 4-4.5 ลิตร(น้ำ 16-18% ของน้ำหนักปูน) หรือ ปูน 4 ส่วน : น้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตรสำหรับงานเกร้าท์
 3. ผสม เวเบอร์.เทค็ นอนชริ้ง เกร้าท์ พลสั 25 กก. กับ น้ำ 3-3.5 ลิตร (น้ำ 12-14%ของน้ำหนักปูน) หรือ ปูน 5 ส่วน : น้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร สำหรับงานฉาบซ่อมแซม
 4. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าผสมปริมาณน้อยต่อครั้งสามารถใช้การกวนด้วยเกรียงได้ หากใช้ปริมาณมากให้ใช้การผสมด้วยเครื่องผสม(รอบไม่เกิน 500 รอบต่อนาที) หลังผสมควรทิ้งไว้ 3-5 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันและลดฟองอากาศในส่วนผสม
 5. ในกรณีต้องการเพิ่มความหนาในการเทเกร้าท์ สามารถผสมหินเกร็ดขนาด2/8" (6 มม.) ในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก

ปริมาณการใช้งาน

 • งานเท ผงซีเมนต์เกร้าท์ประมาณ 2 กก. / ปริมาตรมอร์ตาร์ 1 ลิตร
 • งานฉาบ โดยเฉลี่ย 16 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม.

สีและบรรจุภัณฑ์

สี

 • เทา

ขนาดบรรจุ

 • ถุงละ 25 กก.

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

 • 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดแกลลอน และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดแกลลอน ต้องปิดฝาให้แน่น)

มาตรฐานรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม.3
 • ระยะเวลาบ่มเคมี 3-5 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม 120 นาที
 • อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5 ํC และ +35 ํC

มาตรฐานการรับรอง

 • ค่ารับกำลังอัด (Compressive strength)
  • 1 วัน งานเท 310 ksc งานฉาบ 515 ksc
  • 7 วัน งานเท 515 ksc งานฉาบ 960 ksc
 • ค่ารับแรงเฉือน (Flexural strength)
  • 1 วัน งานเท 50 ksc งานฉาบ 525 ksc
  • 7 วัน งานเท 52 ksc งานฉาบ 85 ksc
 • อัตราการขยายตัว (Expansion) ที่ 24 ชม. 1.2-1.8 มม.
 • อัตาราการเยิ้ม (Bleeding)
  • 0%
  • หมายเหตุ: ผลการทดสอบเหล่านี้ได้จากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการใช้งานที่หน่วยงานเนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน