Weber Saint-Gobain - Official website of the company

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด

ผลิตภัณฑ์เด่น

เวเบอร์ซีล เอ็มเอส

เวเบอร์ซีล เอ็มเอส

เวเบอร์ซีล เอ็มเอส โมดิฟายซิลิโคนสำหรับยาแนวรอยต่อคุณภาพสูง ยืดหยุ่นสูงมาก หลอดเดียวครบจบใช้ได้ทุกพื้นผิว ทั้งภายในและ..

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์ซีล พียู

เวเบอร์ซีล พียู

เวเบอร์ซีล พียู วัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียว บ่มตัวด้วยความชื้น ยืดหยุ่นตัวสูง ใช้สำหรับยาแนวรอยต่..

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น กาวซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือพื้นที่เปียก อาทิ ห้องน้ำ ห..

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี เป็นกาวซิลิโคนชนิดส่วนผสมเดียว บ่มตัวแห้งในสถานะที่เป็นกลางโดยอาศัยความชื้นในอากาศ เหมาะสำหร..

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี เป็นกาวซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ชนิดมีกรด แห้งตัวเร็ว เหมาะกับงานกระจก เนื้อซิลิโคนมีอายุการใช้ง..

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ

เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ

เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ เป็นวัสดุอุดยาแนวรอยต่อประเภทอะคริลิคชนิดส่วนผสมเดียว ยืดหยุ่นตัวและไม่ก่อให้เกิดราดำ

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

เวเบอร์โฟม พียู

เวเบอร์โฟม พียู

พียู โฟม (PU Foam) โฟมประเภทโพลียูรีเทนชนิดส่วนผสมเดียวแบบขยายตัวสูง สำหรับใช้ยึดเกาะเติมเต็มช่องว่างต่างๆ

New

เปรียบเทียบสินค้า Remove the comparator

การเลือกใช้วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด