Weber Saint-Gobain - Official website of the company

คำนวณปริมาณการใช้

สะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ท่านง่ายกับการคำนวณหาปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ของ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

ขั้นตอนคำนวณปริมาณการใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1) เลือกเมนูประเภทของผลิตภัณฑ์ และไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

ฟรีคำนวณปริมาณการใช้สินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

2) เลือกเมนูด้านขวามือ คำนวณปริมาณการใช้

ฟรีคำนวณปริมาณการใช้สินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

3) ใส่ขนาดพื้นที่และขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ แล้วกดเลือกเมนู "ประมวลผล"

4) แสดงผลปริมาณการใช้