Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์คัลเลอร์ พ็อกซี่

เวเบอร์คัลเลอร์ พ็อกซี่
เวเบอร์คัลเลอร์ พ็อกซี่

คุณสมบัติเด่น

 • เหมาะสำหรับการปูกระเบื้องทุกชนิดบริเวณที่ต้องใช้งานหนัก ทนทานต่อสารเคมีและกรดเข้มข้นสูง เช่น โรงงานอาหาร โรงนม โรงพยาบาล เป็นต้น
 • ปูกระเบื้องและโมเสคทุกชนิดทุกขนาด บนพื้นผิวทุกชนิด รวมทั้งพื้นผิวโลหะ พลาสติก พีวีซี
 • ใช้เป็นกาวและกาวยาแนว สำหรับปูโมเสคแก้วในเวลาเดียวกัน ในห้องครัว ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ สปา ซาวน่า

กาวเหลวอีพ๊อกซี่เรซิ่นคุณภาพสูง ใช้ปูกระเบื้องได้กับพื้นผิวทุกชนิด เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ปูกระเบื้องและโมเสคในสระว่ายน้ำ 

ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่ กาวเหลวปูกระเบื้องและยาแนวเนื้อแกร่ง ทนทานต่อสารเคมี ชนิดอีพ๊อกซี่ แบบ 2 ส่วนผสม ประกอบด้วย อีพ๊อกซี่เรซิ่น ตัวเร่งปฏิกิริยา เคมีพิเศษเพิ่มคุณสมบัติทนทาน ทนแรงดันน้ำ ทนสารเคมีเข้มข้น ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค แบคทีเรียสำหรับยาแนวบริเวณพื้นและผนัง สระว่ายน้ำ ร้านอาหาร โรงงานผลิตอาหาร เครื่องดี่ม ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลทางเทคนิค

 • อายุการใช้งานหลังผสม 30 นาที
 • ระยะแข็งตัวของกาวยาแนว 4-8 ชั่วโมง
 • ระยะแข็งตัวที่ดีและทนต่อสารเคมี
  • 4 วันที่อุณหภูมิ 20 ํC และ
  • 8 วันที่อุณหภูมิ 10 ํC
 • ทนต่ออุณหภูมิ
  • -40 ํC to +100 ํC
  • +180 ํC (กรณีสัมผัสเป็นครั้งคราว)
 • การยึดเกาะในที่แห้ง >3 N/mm2
 • กายึดเกาะในที่เปียก >3 N/mm2
 • pH 10-11
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ตารางคุณสมบัติทนทานต่อสารเคมีของ เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่

กาวเหลวอีพ๊อกซี่เรซิ่นคุณภาพสูง ใช้ปูกระเบื้องได้กับพื้นผิวทุกชนิด เหมาะสำหรับปูกระเบื้องและโมเสคในสระว่ายน้ำ
 • ตรวจดูประเภทของสารเคมีที่กาวเหลวอีพ๊อกซี่ เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่ สามารถทนทานได้ในตารางด้านบนนี้

มาตรฐานการรับรอง

คุณสมบัติกาวอีพ๊อกซี่

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป

 • ค่าแรงเฉือน ISO 13007 part 2-4.3.4 or EN 12003-7.2
  • มาตรฐาน ≥ 2 N/mm2 l ผลการทดสอบ 8.4 N/mm2
 • ค่าแรงเฉือนหลังจากแช่น้ำ ISO 13007 part 2-4.3.5 or EN 12003-7.3
  • มาตรฐาน ≥ 2 N/mm2 l ผลการทดสอบ 7.4 N/mm2
 • ค่าแรงเฉือน หลังจากมีแรงสั่นสะเทือน ISO 13007 part 2-4.3.8 or EN 12003-7.5
  • มาตรฐาน ≥ 2 N/mm2 l ผลการทดสอบ 9.9 N/mm2
 • แรงยึดเกาะของกาวกับกระเบื้อง ณ เวลาต่างกัน ISO13007 part 2-4.1 or EN 1346
  • มาตรฐาน ≥ 0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 4.2 N/mm2

คุณสมบัติกาวยาแนว
มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป

 • ความทนทานต่อการสึกกร่อน part 4-4.4 หรือ EN 12808-2
  • มาตรฐาน ≤ 250 mm3 l ผลการทดสอบ 67 mm3
 • การทนต่อการบิดตัวในสภาพวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.3 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน ≥ 30 N/mml ผลการทดสอบ 30 N/mm2
 • การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.4 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน ≥ 45 N/mm2 l ผลการทดสอบ 64.38 N/mm2
 • การยืดหดตัว part 4-4.3 หรือ EN 12808-4
  • มาตรฐาน ≤ 1.5 mm./m l ผลการทดสอบ 0.46 mm./m
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤ 0.1 g l ผลการทดสอบ 0.00 g

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่นและสีของกาวยาแนวสม่ำเสมอ

การผสม

 • ผสมส่วนผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกันด้วยอัตราส่วน ด้านบน (ถังเล็กข้างใน) : ด้านล่างเป็น 1 : 3 โดยไม่ต้อง ผสมน้ำ คนให้ทั่วจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
 • หลังจากผสมให้เข้ากันดีแล้ว ควรทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที ก่อนใช้งานเพื่อให้สารเคมีในกาวยาแนวทำปฏิกิริยากัน
 • กาวยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน

ขั้นตอนใช้งาน

 • ใช้เกรียงยาง หรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
 • เช็ดยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำหมาดๆ หลังจากยาแนวเสร็จประมาณ 15 ถึง 20 นาที (พื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม.)
 • หลังจากนั้นเช็ดกาวยาแนวส่วนเกินอีกครั้งด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำหมาดๆ
 • ทำความสะอาดหน้ากระเบื้องด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำหมาดๆ เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนเกินของกาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่ ออกหมด
 • ควรทิ้งไว้ประมาณ 4-8 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานเพื่อให้กาวยาแนวแข็งตัว
 • ระยะแข็งตัวที่ดีที่สุด และทนต่อสารเคมีได้คือ 4 วันที่อุณหภมิ 20 ํC และ 8 วันที่อุณหภูมิ 10 ํC

ข้อแนะนำในการใช้งาน

 • การรักษาเส้นยาแนวให้เป็นเส้นตรง ควรใช้พลาสติก เป็นรูปกากบาท (spacer) คั่นระหว่างแผ่นกระเบื้อง (ดังภาพ 1) ขนาดความกว้างของพลาสติกที่ใช้ (กากบาท) คือ ความกว้างของร่องยาแนว
 • เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง และป้องกันการเสียดสีของแผ่นกระเบื้อง ขณะที่มีการสัญจรบนพื้นผิว ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 1.5 มม. สำหรับงานผนัง และอย่างน้อย 3 มม. สำหรับงานพื้น
 • ควรหลีกเลี่ยงการป้ายกาวเหลวอีพ๊อกซี่ใต้แผ่นหลังเป็นจุดๆ (ซาลาเปา) ดังภาพ 2 เนื่องจากจะทำให้มีช่องอากาศระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิว
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้กาวเหลวอีพ๊อกซี่ เมื่อมีแสงแดด โดยตรงหรือพื้นผิวที่ร้อนจัด
 • อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน มีผลต่อการแห้งตัวของกาวเหลวอีพ๊อกซี่
 • เช็ดกาวเหลวอีพ๊อกซี่ เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่ ส่วนเกินออกอย่างรวดเร็วก่อนกาวจะแข็งตัวด้วยฟองน้ำชุบน้ำอุ่นหมาดๆ
 • กระเบื้องที่ปูด้วยกาวเหลวอีพ๊อกซี่ เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่ ควรยาแนวร่องกระเบื้องด้วยยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่
 • ทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้ง
 • เวลาใช้งานควรสวมถุงมือทุกครั้ง
 • ระวังอย่าให้โดนผิวหนังหรือเข้าตา

บริเวณที่ใช้งาน

 • อุตสาหกรรมเคมี
  • ห้องทดลองเคมี โรงงานผลิตและโกดังเก็บของ โรงงานกระดาษโรงงานผลิตสี โรงงานฟอกหนัง
 • อุตสาหกรรมอาหาร
  • โรงงานผลิตเครื่องดี่ม โรงฆ่าสัตว์ ร้านอาหาร ห้องปฏิบัติการ โรงรีดนมโรงงานผลิตอาหาร
 • โรงพยาบาล
  • ห้องผ่าตัด คลินิก ห้องอาบน้ำ ห้องครัว
 • สระว่ายน้ำ
  • สระว่ายน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ ซาวน่า สปา อื่นๆ- ห้องเก็บแบตเตอรี่ ห้องน้ำสาธารณะ โรงงานกำจัดขยะ

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

 • ถังละ 5 กก.
 • ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 2.5 ตร.ม./ถัง 5 กก.

สี

สี

 • 4 สี : ขาว เทาอ่อน เทาเข้ม และดำ
 • ดูเฉดสีจาก ที่นี่