Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์ฟิกซ์ โปร

เวเบอร์ฟิกซ์ โปร
เวเบอร์ฟิกซ์ โปร

คุณสมบัติเด่น

 • ปูกระเบื้องขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • ปูกระเบื้องผนังพื้นที่แห้ง
 • สะดวก ไม่ต้องผสมน้ำ พร้อมใช้ 
 • ปูทับผนังกระเบื้องเดิมภายในอาคาร
 • มีความยืดหยุ่น ปูบนไม้ ไม้อัดซีเมนต์ 
 • เหมาะกับงานปรับปรุง เพราะไร้ฝุ่น 100%

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้องสำหรับผนังภายใน บริเวณที่แห้ง

ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น

 • พร้อมใช้งาน 
 • ไร้ฝุ่น 100% เหมาะสำหรับงานซ่อมแซม
 • เหมาะสำหรับพื้นที่แห้ง
 • ปูกระเบื้องบนพื้นผิวซีเมนต์ และพื้นผิวพิเศษ 
 • ปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 10-15 นาที เนื่องจากช่วงระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ที่เหมาะสม 
 • เหมาะปูกระเบื้องขนาดเล็กและกลางตั้งแต่: 4"x 4", 8"x 8", 12"x 12" และ 16'x 16" 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่น : 1.70 กรัม/ซม³
 • ช่วงเวลาที่ใช้กระว่างปาดกาวเหลวจนถึงปูกระเบื้อง : 20 - 30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 10 - 15 นาที
 • ความหนาของกาวเหลวที่ปาดลงบนพื้นผิว : 0.5 – 4.0 มม.
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวเหลวแห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดในการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป

 • การรับแรงเฉือนของกาวเหลวกับกระเบื้อง ISO 13007 part 2-4.4.3.4 หรือ EN 1348-7.2
  • มาตรฐาน ≥ 1.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 2.20 N/mm2
 • การรับแรงเฉือนของกาวเหลวกับกระเบื้องหลังบ่ม ISO 13007 part 2-4.3.6 or EN 1324-7.4
  • มาตรฐาน ≥ 1.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 2.80 N/mm2
 • แรงยึดเกาะของกาวเหลวกับกระเบื้อง ณ เวลาที่ต่างกัน ISO 13007 part 2-4.1 or EN 1346
  • มาตรฐาน ≥ 0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 0.85 N/mm2

 

 

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • สำหรับพื้นผิวใหม่ : พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำอยู่ในระดับปกติ
 • สำหรับพื้นผิวเดิม : ตรวจเช็คพื้นผิวโดยขูดลอกสีที่หลุดออก หรือรื้อกระเบื้องที่ไม่แน่นออก แล้วปูใหม่
 • กำจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมัน ต่างๆ ที่ติดอยู่ตามพื้นผิวออกให้หมด - ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบ หรือปูนปรับระดับใหม่ ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน (คือ 7 วันต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง
 • สำหรับพื้นผิวที่สามารถโก่งตัวหรือบิดรูป เช่น ยิปซัมบอร์ด แผ่นไม้อัดซีเมนต์ ยิปซัมไฟเบอร์บอร์ด ควรตีโครงและยึดสกรูทุกๆ 900 ตร.ซม. (30 x 30 ซม.)

การเตรียมกระเบื้อง

 • ห้ามนำกระเบื้องมาแช่น้ำ เพราะจะทำให้การยึดเกาะของกาวซีเมนต์ลดลง
 • ถ้ากระเบื้องเปียกหรือชื้น ต้องผึ่งให้กระเบื้องแห้ง
 • ก่อนปูกระเบื้อง ทำความสะอาดกระเบื้อง เช่น ฝุ่นละออง ผงปูน ที่ติดอยู่ตามกระเบื้องออกให้หมด

ขั้นตอนใช้งาน

 • กาวเหลวสำเร็จรูป เวเบอร์.ฟิกซ์ โปร สามารถใช้งานได้ทันที โดยคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
  • ห้ามเทของเหลวในถังกาวออก และไม่ต้องผสมน้ำ
 • หลังจากผสมให้เข้ากันดีแล้วควรทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อให้สารเคมีในกาวเหลวทำปฏิกิริยากัน
 • ป้ายกาวเหลวบางส่วนลงบนผนัง และใช้เกรียงหวีปาดกาวเหลวให้เป็นทางยาวบนผนัง 1 ถึง 2 ตร.ม. ตามแนวนอน เพื่อเป็นการช่วยไม่ให้กระเบื้องลื่นไหลขณะทำงาน เกลี่ยให้ทั่ว ความหนาตามร่องของเกรียงหวีที่ใช้ เพื่อเป็นการควบคุม ปริมาณกาวเหลวที่ใช้ให้สม่ำเสมอ (ไม่มากหรือน้อยเกินไป)
 • ในกรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 25 x 25 ซม. (10 x 10 นิ้ว) ควรปาดกาวเหลวลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่วเล็กน้อย เพื่อแน่ใจว่าได้ปาดกาวเหลว ลงบนพื้นผิวอย่างทั่วถึง และไม่มีช่องอากาศว่างเหลืออยู่เมื่อปูกระเบื้องเสร็จ
  • ช่องอากาศใต้พื้นกระเบื้องมีผลทำให้กระเบื้องเปราะ และน้ำสามารถไหลซึมเข้าไปได้
 • ปูกระเบื้องลงบนกาวเหลวและกดให้แน่น หรือใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อให้ร่องของกาวเหลวที่แผ่นกระเบื้องกดทับประสานกันอย่างทั่วถึงเว้นช่องว่างระหว่างกระเบื้องแต่ละแผ่น เพื่อให้เป็น ร่องยาแนว (อย่างน้อย 2 มม.)
 • ในกรณีที่กาวเหลวล้นขึ้นมาที่ร่องยาแนว ควรเช็ดออกเพื่อรักษาช่องของร่องยาแนวไว้ ถ้าแผ่นกระเบื้องเลอะกาวเหลว ควรเช็ดออกด้วยฟองน้ำหมาดๆ ขณะที่กาวเหลวยังเปียกอยู่
 • หากต้องการจัดหรือปรับตำแหน่งกระเบื้องเมื่อปูเสร็จด้วยกาวเหลว เวเบอร์.ฟิกซ์ โปร สามารถปรับตกแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นภายใน 10-20 นาที ก่อนกาวเหลวจะแห้งสนิท
 • ทิ้งให้กาวเหลวแห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนการยาแนว
 • ควรเลือกยาแนวของ เวเบอร์ ที่เหมาะสมกับงาน ยาแนวของ เวเบอร์ มีหลายชนิด และหลากสีให้เลือกตามขนาดของร่องยาแนว และลักษณะของสถานที่

คุณสมบัติการใช้งาน

 • กาวเหลวที่เปิดฝาใช้แล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที หรือปิดฝาทุกครั้งหลังการใช้งาน
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้อง สามารถทำได้ภายใน 10-20 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวเหลวแห้งอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและกระเบื้อง)
 • กาวเหลวจะแห้งสนิทหลังจากทิ้งไว้ 8 ถึง 15 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • ความหนาของกาวเหลวที่ปาดลงบนพื้นผิว 0.7 ถึง 4 มม.

ข้อแนะนำในการใช้งาน

 • ควรหลีกเลี่ยงการป้ายกาวเหลวใต้แผ่นหลังเป็นจุดๆ (ซาลาเปา) ดังภาพ 1 เนื่องจากจะทำให้มีช่องอากาศระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิว
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้กาวเหลว เมื่อมีแสงแดดโดยตรง หรือพื้นผิวที่ร้อนจัด
 • การรักษาเส้นยาแนวให้เป็นเส้นตรง ควรใช้พลาสติก เป็นรูปกากบาท (spacer) คั่นระหว่างแผ่นกระเบื้อง (ดังภาพ 2) ขนาดความกว้างของพลาสติกที่ใช้ (กากบาท) คือ ความกว้างของร่องยาแนว
 • เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง และป้องกันการเสียดสีของแผ่นกระเบื้อง ขณะที่มีการสัญจรบนพื้นผิว ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 1.5 มม. สำหรับงานผนัง และอย่างน้อย 3 ถึง 20 มม. สำหรับงานพื้น

 

 

บรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

 • ถังละ 3 กก. (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 3 ตรม.  ต่อถัง)
 • ถังละ 15 กก. (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 15 ตรม.  ต่อถัง)

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

 • 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดปากถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

สี

สี

 • สีขาว