Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์

เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์
เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์

คุณสมบัติเด่น

 • ทนแรงอัด แรงดันน้ำ ยึดเกาะดีเยี่ยม
 • ทนเต็มร่องกระเบื้อง
 • ทนสารเคมี-คลอรีน
 • ป้องกันราดำและคราบสกปรก
 • ทนอุณหภูมิ ร้อน-เย็น (-40 ํC ถึง 100 ํC)

กาวยาแนวสระว่ายน้ำ สปา และซาวน่า 

ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เวเบอร์.คัลเลอร์ เอช อาร์ กาวยาแนวสระว่ายน้ำ  สปา และซาวน่า ชนิดที่มีซีเมนต์เป็นส่วนผสม ประกอบด้วย ซีเมนต์พิเศษ ทรายคัดพิเศษ เคมีพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติทนต่อแรงดันน้ำ ทนต่อคลอรีน สำหรับยาแนวบริเวณพื้นและผนัง ในสระว่ายน้ำ สปา ซาวน่าโดยเฉพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่น 1.3 กรัม/ซม3.
 • ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 20 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • ขนาดของร่องกระเบื้อง 2-10 มม.
 • หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้ง 3 วัน ก่อนเติมน้ำ ในสระ
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป 

 • ความทนทานต่อการสึกกร่อน ISO 13007 part 4.4.4 หรือ EN 12808-2
  • มาตรฐาน < 2,000 mm3 l ผลการทดสอบ 297 mm3
 • การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.3 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน > 2.5 N/mm2 l Result 6.17 N/mm2
 • การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.4 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน > 15.0 N/mm2 l Result 27.29 N/mm2
 • การยืดหดตัว ISO 13007 part 4-4.3 หรือ EN 12808-4
  • มาตรฐาน < 3.0 mm/m l Result 1.29 mm/m
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน < 5.0 g l Result 0.07 g
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน < 10 g l Result 0.23 g

 

 

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่นและสีของกาวยาแนวสม่ำเสมอ
 • ควรหลีกเลี่ยงการยาแนวในสระว่ายน้ำเมื่อมีแสงแดดโดยตรง ควรกางเต้นท์ผ้าใบเพื่อช่วยลดความร้อน

การผสม

 • สัดส่วนการผสมคือ 1:1 (น้ำยา 1 ถุง : กาวยาแนว 1 ถุง)
 • ใส่น้ำยา 1 ถุง ลงในถังที่เตรียมไว้
 • ค่อยๆ เทกาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ เอช อาร์ 1 ถุง ลงในถัง คนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
 • ห้ามใส่น้ำเพิ่มเติม
 • ห้ามเติมน้ำยาเพิ่มหลังกาวยาแนวเซ็ตตัว เพราะจะทำ ให้กาวยาแนวมีรูพรุนมากและไม่ค่อยแข็งหลังจากแห้งสนิท
 • กาวยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 20-30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน

ขั้นตอนใช้งาน

 • ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
 • เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาดๆ ประมาณ 10-20 นาทีก่อนที่จะแห้งสนิท
 • ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1 ชม. แล้วทำความสะอาดกระเบื้องด้วยผ้าสะอาด
 • ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 12 ชม. แล้วฉีดพรมน้ำ 2-3 วัน เพื่อให้กาวยาแนวทำปฏิกิริยาสมบูรณ์มากขึ้น
 • เพื่อการยึดเกาะที่ดี และทนต่อแรงดันน้ำและสารเคมีในสระ ควรทิ้งไว้3 วัน ก่อนเติมน้ำในสระ

บรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

 • ถังละ 3.7 กก. และ 18.5 กก.