Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค

เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค
เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค

คุณสมบัติเด่น

 • เป็นทั้งกาวซีเมนต์และกาวยาแนว
 • ขนาดร่องขึ้นอยู่กับความกว้างของร่องโมเสค
 • ป้องกันราดำและคราบสกปรก
 • เนื้อกาวสีขาวเนียน ละเอียด สำหรับโมเสคทุกชนิด
 • ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กาวซีเมนต์ และกาวยาแนวสำหรับโมเสค

 

 

ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น

 • ง่ายต่อการใช้งาน เพราะเป็นทั้งกาวและกาวยาแนวติดตั้งโมเสคในตัวเดียวกัน 
 • ป้องกันราดำและคราบสกปรกต่างๆ ด้วยสารไบโอไซด์ เหมาะยาแนวบริเวณที่มีความเปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว 
 • เนื้อเนียนเรียบ ขาว 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ทนต่ออุณหภูมิ -30ºC ถึง +70ºC
 • สามารถรับน้ำหนักโมเสคในแนวตั้งได้มากสุด 20 กก. ต่อ ตร.ม.
 • การยึดเกาะในที่แห้ง มากกว่า 1 MPa (N/mm2)
 • การยึดเกาะในที่เปียก มากกว่า 1 MPa (N/mm2)
  - หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดในการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป (กาวปูกระเบื้อง)

 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ EN 1348-8.2
  • มาตรฐาน ≥ 1.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.58 N/mm2
 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ EN 1348-8.3
  • มาตรฐาน ≥ 1.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.24 N/mm2
 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ต่างกัน ISO 13007 part 2-4.1 หรือ EN 1346
  • มาตรฐาน ≥ 0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 0.55 N/mm2

มาตรฐานนานาชาติ (กาวยาวแนวกระเบื้อง)

 • ความทนทานต่อการสึกกร่อน ISO 13007 part 4 - 4.4 หรือ EN 12808-2
  • มาตรฐาน ≤ 2,000 mm3 l ผลการทดสอบ 67 mm
 • การยืดหดตัว ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ EN 12808-4
  • มาตรฐาน ≤ 3 mm/m l ผลการทดสอบ 1.82 mm/m
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤ 5 g l ผลการทดสอบ 3.06 g
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤ 10 l ผลการทดสอบ g 5.07 g

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ตัวอย่างสี

weber.color mosaic

EN_weber.color mosaic

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำอยู่ในระดับปกติ
 • กำจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆ ที่ติดอยู่ตามพื้นผิวออกให้หมด - ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การซึมซับน้ำสูง) จำเป็นต้องทำให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
 • ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบ หรือปูนปรับระดับใหม่ ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน (คือ 7 วันต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

การผสม

 • ทำความสะอาดกระเบื้อง เช่น ฝุ่นละออง ผงปูน ที่ติดอยู่ตามโมเสคออกให้หมด
 • ใส่น้ำสะอาด 1.1-1.2 ลิตร อุณหภูมิของน้ำปกติ (ไม่ใช่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อน) ลงในถังที่เตรียมไว้
 • ค่อยๆ เทยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค ลงในน้ำ ขณะเดียวกันคนให้ทั่วจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนการผสมคือ 1 : 2.5 โดยน้ำหนัก (น้ำ 1 ส่วน เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค 2.5 ส่วน)
  - หลังจากผสม เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค ให้เข้ากันดีแล้ว ควรทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที ก่อนใช้งานเพื่อให้สารเคมีใน เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค ทำปฏิกิริยากับน้ำ
  - เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค ที่ผสมอยู่ในถังแล้ว สามารถใช้งานได้ภายใน 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน

ขั้นตอนใช้งาน

  การปูโมเสค
 • ปาด เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค บางส่วนลงบนพื้นผิวด้วยเกรียงใบโพธิ์หรือเกรียงหวี และใช้เกรียงหวีปาดกาวให้เป็นทางยาวบนพื้นผิว 1 ถึง 2 ตร.ม. แล้วเกลี่ยให้ทั่ว ความหนาตามร่องของเกรียงหวีที่ใช้ เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณ เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค ที่ใช้ให้สม่ำเสมอ (ไม่มากหรือน้อยเกินไป)
 • สำหรับพื้น : ใช้เกรียงหวีปาดกาวลงบนพื้นผิว
 • สำหรับผนัง : ใช้เกรียงหวีปาดกาวเป็นแนวนอน (ตามรูป) บนพื้นผิว
  - การปูโมเสคด้วยเกรียงหวีจะทำให้ปริมาณกาวแทรกซึมตามผิวโมเสคและพื้นผิวได้ดี (% transfer) กว่าการใช้เกรียงใบโพธิ์ - ปูโมเสคลงบนกาวและกดให้แน่น เพื่อให้ร่องของกาวที่แผ่นโมเสคกดทับประสานกันอย่างทั่วถึง
  - ในกรณีที่กาวล้นขึ้นมาที่ร่องยาแนว ควรเช็ดออกเพื่อรักษาช่องของร่องยาแนวไว้ ถ้าโมเสคเลอะกาวซีเมนต์ ควรเช็ดออกด้วยฟองน้ำหมาดๆ ขณะที่กาวยังเปียกอยู่
 • หากต้องการจัดหรือปรับตำแหน่งโมเสคเมื่อปูเสร็จด้วย เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค สามารถปรับตกแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นภายใน 15 นาที ก่อน เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค จะแห้งสนิท
 • ทิ้งให้ เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการยาแนว
  การยาแนว
 • สำหรับผนัง : ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องโมเสค เพื่อให้ยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
 • สำหรับพื้น : เพื่อความรวดเร็ว ป้ายยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ลงบนพื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม. แล้วใช้เกรียงปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องโมเสค เพื่อให้ยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
 • เช็ดยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาดๆ ก่อนที่ยาแนวจะแห้งสนิท
 • ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณอย่างน้อย 2 ชม. แล้วทำความสะอาดกระเบื้องโมเสคด้วยผ้าสะอาด
 • เพื่อการยึดเกาะที่ดีของ เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • ยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดจนถึงปูโมเสค 20 ถึง 30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวโมเสค สามารถทำได้ภายใน 10 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องโมเสค ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม.
 • หลังจากยาแนวเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน
 • ความหนาที่ปาดลงบนพื้นผิว 2 ถึง 10 มม.

ข้อแนะนำในการใช้งาน

 • ควรหลีกเลี่ยงการป้าย เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค ใต้แผ่นหลังเป็นจุดๆ (ซาลาเปา) ดังภาพ เนื่องจากจะทำให้มีช่องอากาศระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิว
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ เวเบอร์.คัลเลอร์ โมเสค เมื่อมีแสงแดดโดยตรงหรือพื้นผิวที่ร้อนจัด

บรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

 • ถุงละ 3 กก.
 • ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย(กาวและยาแนว) 1 ตร.ม./ถุง 3 กก.