Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน
เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

คุณสมบัติเด่น

 • สำหรับร่องเล็กพิเศษ 0.2-6 มม.
 • ป้องกันคราบขาว คราบเกลือ
 • ป้องกันราดำและคราบสกปรก
 • กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ
 • เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง
 • *แนะนำต้องใช้คู่กับ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องป้องกันคราบขาว เวเบอร์.ไทล์ โน สเตน

กาวยาแนวป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง พร้อมกันราดำ

สำหรับกระเบื้องภายนอกอาคาร หรือพื้นที่เปียกชื้น

ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น

 • ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • เหมาะสำหรับยาแนวกระเบื้อง หินกาบ และหินธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อยาแนวกระเบื้องสีเข้ม บริเวณภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง น้ำพุ น้ำล้น ป้ายโรงแรม เสา บันได ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดคราบขาวบนกระเบื้อง

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่น 0.9-1.1 กรัม/ซม3 
 • ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 30 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • ขนาดของร่องกระเบื้อง 0.2-6 มม.
 • หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดในการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป

 • ความทนทานต่อการสึกกร่อน ISO 13007 part 4.4.4 หรือ EN 12808-2
  • มาตรฐาน ≤ 2,000 mm3 l ผลการทดสอบ 65 mm3
 • การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.3 หรือ EN 12808-3
  • Standard ≥ 2.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 7.13 N/mm2
 • การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.4 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน ≥ 15.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 25.26 N/mm2
 • การยืดหดตัว ISO 13007 part 4-4.3 or EN 12808-4
  • มาตรฐาน ≤ 3.0 mm/m l ผลการทดสอบ 1.44 mm/m
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤ 5.0 g l ผลการทดสอบ 0.61 g
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤ 10 g l ผลการทดสอบ 0.92 gmm.

 

 

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ตัวอย่างสี

weber.color no stain

EN_weber.color no stain

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • ก่อนการยาแนว ร่องกระเบื้องต้องสะอาดและแห้ง- ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้ยาแนวยึดเกาะแน่นและสีของยาแนวสม่ำเสมอ

การผสม

 • ใส่น้ำสะอาด อุณหภูมิของน้ำปกติ (ไม่ใช่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อน) ลงในถังน้ำที่เตรียมไว้
 • ค่อยๆ เทยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ โน สเตน ลงในน้ำ ขณะเดียวกันคนให้ทั่วจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนการผสม น้ำ : ยาแนว คือ
  • 1 : 3 โดยน้ำหนัก 
  • หรือ 1 : 2.5 โดยปริมาตร
 • หลังจากผสมยาแนวให้เข้ากันดีแล้ว ควรทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที ก่อนใช้งานเพื่อให้สารเคมีในยาแนวทำปฏิกิริยากับน้ำ
 • ยาแนวที่ผสมอยู่ในถังแล้ว สามารถใช้งานได้ภายใน 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน ดังนั้นควรแบ่งผสมเพื่อให้ทันในระยะเวลาที่กำหนด
 • ข้อควรระวัง:
  • ห้ามนำวัสดุอื่นใดมาผสมเพิ่มในกาวยาแนว เพราะจะทำให้เกิดคราบขาวได้
  • น้ำที่ใช้ผสมต้องเป็นน้ำสะอาด เพื่อป้องกันคราบเกลือ หรือคราบจากน้ำสกปรก

ขั้นตอนใช้งาน

 • สำหรับผนัง : ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้ยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
 • สำหรับพื้น : เพื่อความรวดเร็ว ป้ายยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ลงบนพื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม. แล้วใช้เกรียงปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้ยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้- เช็ดยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาดๆ ก่อนที่ยาแนวจะแห้งสนิท
 • ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วทำความสะอาดกระเบื้องด้วยผ้าสะอาด
 • เพื่อการยึดเกาะที่ดีของยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • ยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
 • ยาแนวจะแห้งสนิท หลังจากทิ้งไว้ 24 ชม.
 • หลังจากยาแนวเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม.ก่อนเปิดใช้งาน
 • ความกว้างของร่องยาแนว 1 ถึง 6 มม.
 • อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5ºC และ +35ºC

ข้อแนะนำในการใช้งาน

 • ห้ามยาแนวในขณะฝนตกหรือใช้ผ้าใบคลุมพื้นที่ยาแนว เพื่อป้องกันคราบขาวในช่วงที่กาวยาแนวยังไม่แห้งสนิท ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแนว เมื่อมีแสงแดดโดยตรงหรือพื้นผิวที่ร้อนจัด 
 • การรักษาแนวของกระเบื้องให้สวยงาม ควรใช้กากบาท (spacer) คั่นระหว่างแผ่นกระเบื้อง ขนาดความกว้างของกากบาท คือ ความกว้างของร่องยาแนว 
 • เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง และป้องกันการเสียดสีของแผ่นกระเบื้อง ขณะที่มีการใช้งานบนพื้นผิว ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 1.5 มม. สำหรับงานผนัง และอย่างน้อย 3-6 มม. สำหรับงานพื้น 
 • กรณีกาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ โน สเตน ที่แถมในกล่องไม่พอใช้ สามารถเลือกใช้ กาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ เอช อาร์ หรือ เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่ ในการยาแนวร่องกระเบื้องได้ 

บรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

 • ถุงละ 1 กก. (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 19 ตร.ม./ถุง 1 กก.) 

วีดีโอ