Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์
เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

คุณสมบัติเด่น

 • สำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 3-12 มม.
 • เหมาะกับโรงงาน ผนังภายนอกอาคารสูง ลานจอดรถพื้นภายนอก
 • เหมาะกับพื้นผิวที่มีการแอ่นตัวได้ เช่น แผ่นยิบซั่ม ไม้อัด ไม้อัดซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
 • ป้องกันราดำและคราบสกปรก
 • ป้องกันการดูซึมน้ำและคราบต่างๆ

กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนิดยืดหยุ่น ทนงานหนัก 

ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น

ทนต่อการสั่นสะเทือนของพื้นผิวและการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิโดยเฉพาะ เช่น ระเบียง

เหมาะกับยาแนวบริเวณที่ต้องการความยืดหยุ่นต่อการเคลื่อนตัวของพื้นผิว โดยเฉพาะผนังภายนอกอาคาร

เหมาะสำหรับบริเวณที่ใช้งานหนัก เช่น โรงงาน ลานจอดรถ

ใช้ยาแนวสำหรับการปูกระเบื้องบนพื้นผิวที่มีการยืดหยุ่น เช่น ไม้ ยิปซัมบอร์ด

สำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 3-12 มม. โดยไม่แตกร้าว มีให้เลือก 2 สี

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่นของผงยาแนว = 1.2
 • มอดูลัสของความยืดหยุ่น (Modulus of elasticity) ประมาณ 10,000 MPa (N/mm2)
 • การรับแรงอัด (Compressive strength) ประมาณ 23 MPa (N/mm2)
  - หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดในการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป

 

 • ความทนทานต่อการสึกกร่อน ISO 13007 part 4.4.4 หรือ EN 12808-2
  • มาตรฐาน ≤ 2,000 mm3 l ผลการทดสอบ 74 mm3
 • การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.3 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน ≥ 2.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 6.80 N/mm2
 • การทนต่อแรงอัดในสภาวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.4 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน ≥ 15.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 17.80 N/mm2
 • การยืดหดตัว ISO 13007 part 4-4.3 หรือ EN 12808-4
  • มาตรฐาน ≤ 3.0 mm/m l ผลการทดสอบ 1.95 mm/m
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤5.0 g l ผลการทดสอบ 4.80 g
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤ 10 g l ผลการทดสอบ 9.42 g

 

 

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ตัวอย่างสี

weber.color outside

EN_weber.color outside

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • ก่อนการยาแนว ร่องกระเบื้องต้องสะอาดและแห้ง- ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้ยาแนวยึดเกาะแน่นและสีของยาแนวสม่ำเสมอ

การผสม

 • ใส่น้ำสะอาด อุณหภูมิของน้ำปกติ (ไม่ใช่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อน) ลงในถังน้ำที่เตรียมไว้
 • ค่อยๆ เทยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ไซด์ ลงในน้ำ ขณะเดียวกันคนให้ทั่วจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนการผสมคือ 1 : 3 โดยน้ำหนัก (น้ำ 1 ส่วน ยาแนว 3 ส่วน) หรือ 1 : 2.5 โดยปริมาตร (น้ำ 1 ส่วน ยาแนว 2.5 ส่วน)
 • หลังจากผสมยาแนวให้เข้ากันดีแล้ว ควรทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที ก่อนใช้งานเพื่อให้สารเคมีในยาแนวทำปฏิกิริยากับน้ำ
  - ยาแนวที่ผสมอยู่ในถังแล้ว สามารถใช้งานได้ภายใน 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน ดังนั้นควรแบ่งผสมเพื่อให้ทันในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

ขั้นตอนใช้งาน

 • สำหรับผนัง : ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้ยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
 • สำหรับพื้น : เพื่อความรวดเร็ว ป้ายยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ลงบนพื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม. แล้วใช้เกรียงปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้ยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้- เช็ดยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาดๆ ก่อนที่ยาแนวจะแห้งสนิท
 • ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วทำความสะอาดกระเบื้องด้วยผ้าสะอาด
 • เพื่อการยึดเกาะที่ดีของยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • ยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
 • ยาแนวจะแห้งสนิท หลังจากทิ้งไว้ 12 ชม.
 • หลังจากยาแนวเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม.ก่อนเปิดใช้งาน
 • ความกว้างของร่องยาแนว 3 ถึง 12 มม.
 • อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5ºC และ +35ºC

ข้อแนะนำในการใช้งาน

 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแนว เมื่อมีแสงแดดโดยตรงหรือพื้นผิวที่ร้อนจัด
 • เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง และป้องกันการเสียดสีของแผ่นกระเบื้อง ขณะที่มีการใช้งานบนพื้นผิว ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มม. สำหรับงานผนัง และอย่างน้อย 3 มม. สำหรับงานพื้น

บรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

 • ถุงละ 1 กก. (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 1 ตร.ม./ถุง 1 กก.) 
 • ถุงละ 3 กก. (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 3 ตร.ม./ถุง 3 กก.)