Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์

เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์
เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์

คุณสมบัติเด่น

 • สำหรับกระเบื้องกว้าง 1-6 มม.
 • ป้องกันแบคทีเรีย ราดำและตะไคร่น้ำ
 • รูพรุนต่ำป้องกันคราบฝังแน่น
 • ทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาด

กาวยาแนวคุณภาพสูง ป้องกันแบคทีเรีย ราดำ ตะไคร่น้ำ สำหรับห้องน้ำ และห้องครัว

ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น

· พลังพาวเวอร์ เคลียร์ ด้วยสารไบโอไซด์ ป้องกันราดำ และราชนิดอื่นๆ เหมาะสำหรับยาแนวบริเวณที่มีความเปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ

· พลังพาวเวอร์ แคทช์ ด้วยสารโมดิไฟด์ โพลิเมอร์ ป้องกันการแตกร้าว รอยขีดข่วน เพิ่มแรงยึดเกาะ ไม่หลุดร่อน และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทนสารเคมีในน้ำยาที่ใช้ทั่วไป เหมาะสำหรับบริเวณที่ทำความสะอาดบ่อยๆ โดยเฉพาะในห้องน้ำ

· พลังพาวเวอร์ คลีน ด้วยสารไฮโดรโพบิค ป้องกันการดูดซึมน้ำและคราบสกปรก และเหมาะอย่างยิ่งในบริเวณที่เกิดคราบสกปรกได้ง่าย เช่น ห้องครัว

· สำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 1-6 มม. โดยไม่แตกร้าว

· มีให้เลือกถึง 40 สี

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่นของผงกาวยาแนว 0.9-1.1 
 • การรับแรงอัด 28 MPa (N/mm2
 • การรับแรงดัด  6 MPa (N/mm2
 • ค่าการหดตัวของกาวยาแนว ≤ 2mm/m 
 • ความต้านทานการดูดซึมน้ำของกาวยาแนว ≤ 5 กรัม
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

ข้อจำกัดในการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป

 • ความทนทานต่อการสึกกร่อน ISO 13007 part 4.4.4 หรือ EN 12808-2
  • มาตรฐาน ≥ 2,000 mm3 l ผลการทดสอบ 361 mm3
 • การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.3 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน ≥ 2.5 N/mm2  l ผลการทดสอบ 4.15 N/mm2
 • การทนต่อแรงกดอัดในสภาพวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.4 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน ≥ 15.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 16.81 N/mm2
 • การยืดหดตัว ISO 13007 part 4-4.3 หรือ EN 12808-4
  • มาตรฐาน ≤ 3.0 mm/m l ผลการทดสอบ 2.24 mm/m
 • ค่าการดูดซึมน้ำหลังจาก 30 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤ 5.0 g l ผลการทดสอบ 2.30 g
 • ค่าการดูดซึมน้ำหลังจาก 240 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤ 10 g l ผลการทดสอบ 5.90 g

 

 

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ตัวอย่างสี

weber.color power

EN_weber.color power

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • ก่อนการยาแนว ร่องกระเบื้องต้องสะอาดและแห้ง
 • ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่นและสีของกาวยาแนวสม่ำเสมอ

การผสม

 • ใส่น้ำสะอาด อุณหภูมิของน้ำปกติ (ไม่ใช่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อน) ลงในถังน้ำที่เตรียมไว้
 • ค่อยๆ เทกาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ ลงในน้ำ ขณะเดียวกันคนให้ทั่วจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนการผสมคือ 
  • 1 : 3 โดยน้ำหนัก (น้ำ 1 ส่วน กาวยาแนว 3 ส่วน) หรือ 
  • 1 : 2.5 โดยปริมาตร (น้ำ 1 ส่วน กาวยาแนว 2.5 ส่วน)

ขั้นตอนใช้งาน

 • หลังจากผสมกาวยาแนวให้เข้ากันดีแล้ว ควรทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที ก่อนใช้งานเพื่อให้สารเคมีในกาวยาแนวทำปฏิกิริยากับน้ำ
 • กาวยาแนวที่ผสมอยู่ในถังแล้ว สามารถใช้งานได้ภายใน 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน 
 • สำหรับผนัง : ใช้เกรียงยาง หรือแผ่นยางตักกาวยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ปาดกาวยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
 • สำหรับพื้น : เพื่อความรวดเร็ว ป้ายกาวยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ลงบนพื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม. แล้วใช้เกรียงปาดกาวยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
 • เช็ดยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาดๆ ก่อนที่กาวยาแนวจะแห้งสนิท
 • ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วทำความสะอาดกระเบื้องด้วยผ้าสะอาด
 • เพื่อการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • กาวยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
 • กาวยาแนวจะแห้งสนิท หลังจากทิ้งไว้ 12 ชม.
 • หลังจากยาแนวเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน
 • ความกว้างของร่องกาวยาแนว 1 ถึง 6 มม.
 • อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5ºC และ +35ºC

ข้อแนะนำในการใช้งาน

 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้กาวยาแนว เมื่อมีแสงแดดโดยตรงหรือพื้นผิวที่ร้อนจัด
 • เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง และป้องกันการเสียดสีของแผ่นกระเบื้อง ขณะที่มีการใช้งานบนพื้นผิว ควรเว้นร่องยาแนว 1.5 มม. สำหรับงานผนัง และอย่างน้อย 3 มม. สำหรับงานพื้น

บรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

 • ถุงละ 1 กก.
 • ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 5 ตร.ม./ถุง 1 กก.

วีดีโอ