Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม

เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม
เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม

คุณสมบัติเด่น

 • สำหรับร่องเล็กพิเศษ 0.2-3 มม. 
 • กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต 
 • ป้องกันราดำและราชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับยาแนวร่องเล็กในห้องน้ำ ห้องครัว
 • เหนียวลื่นยึดเกาะเต็มร่องกระเบื้อง 
 • รูพรุนต่ำป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น

กาวยาแนวสำหรับกระเบื้องปูชิดปูชน ร่องเล็กมาก 0.2-3 มม. พร้อมกันราดำ 

ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น

 • เหมาะกับยาแนวกระเบื้องแผ่นใหญ่ แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต ที่ต้องการปูชิดปูชนให้สวยเรียบเนียน ไร้รอยต่อ 
 • ผสมง่าย เข้าร่องไม่ไหลย้อย โดยเฉพาะยาแนวผนัง 
 • หลังผสมน้ำใช้งานได้ภายใน 30 นาที ทำให้มีเวลาทำงานมากขึ้นไม่ต้องแบ่งผสมทีละน้อย 
 • ป้องกันราดำ และตะไคร่น้ำ ด้วยสาร Biocide 
 • รูพรุนต่ำ ป้องกันคราบสกปรกฝังแน่นด้วย Hydrophobic 
 • แข็งแกร่ง ทนทาน เพิ่มแรงยึดเกาะเต็มร่องกระเบื้องด้วย Modified Polymer 
 • ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอก 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ประเภท : กาวยาแนวที่มีส่วนผสมของซีเมนต์
 • ความหนาแน่น : 0.85-0.95 กรัม/ซม.3 
 • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3-4 นาที 
 • อายุการใช้งานหลังผสม : 30 นาที 
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง 
 • อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน : +5 oC และ +35 o
 • ขนาดของร่องกระเบื้อง : 0.2-3 มม. 
 • หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน 

ข้อจำกัดในการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป

 • ความทนทานต่อการสึกกร่อน ISO 13007 part 4.4.4 หรือ EN 12808-2
  • มาตรฐาน ≤ 2,000 mm3 l Result 167 mm3
 • ความทนทานต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.3 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน ≥ 2.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 4.80 N/mm2
 • การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ ISO 13007 part 4-4.1.4 หรือ EN 12808-3
  • มาตรฐาน ≥ 15.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 20.33 N/mm2
 • การยืดหดตัว ISO 13007 part 4-4.3 หรือ EN 12808-4
  • มาตรฐาน ≤ 3.0 mm/m l  ผลการทดสอบ 2.52 mm/m
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤ 5.0 g l ผลการทดสอบ 0.97 g
 • ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที ISO 13007 part 4-4.2 หรือ EN 12808-5
  • มาตรฐาน ≤ 10 g l ผลการทดสอบ 1.45 g

 

 

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • ก่อนการยาแนว ร่องกระเบื้องต้องสะอาดและแห้ง
 • ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่นและสีของกาวยาแนวสม่ำเสมอ

การผสม

 • ใส่น้ำสะอาด อุณหภูมิของน้ำปกติ (ไม่ใช่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อน) ลงในถังน้ำที่เตรียมไว้ 
 • ค่อยๆ เทกาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ลงในน้ำ ขณะเดียวกันคนให้ทั่วจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนการผสม คือ 
  • 1 : 3 โดยน้ำหนัก (น้ำ 1 ส่วน กาวยาแนว 3 ส่วน) หรือ 
  • 1 : 2.5 โดยปริมาตร (น้ำ 1 ส่วน กาวยาแนว 2.5 ส่วน)
 • หลังจากผสมกาวยาแนวให้เข้ากันดีแล้ว ควรทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที ก่อนใช้งานเพื่อให้สารเคมีในกาวยาแนวทำปฏิกิริยากับน้ำ
 • กาวยาแนวที่ผสมอยู่ในถังแล้ว สามารถใช้งานได้ภายใน 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน
 •  

ขั้นตอนใช้งาน

 • สำหรับผนัง : ใช้เกรียงยาง หรือแผ่นยางตักกาวยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ปาดกาวยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
 • สำหรับพื้น : เพื่อความรวดเร็ว ป้ายกาวยาแนวที่ผสมได้ที่แล้ว ลงบนพื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม. แล้วใช้เกรียงปาดกาวยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
 • เช็ดกาวยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาดๆ ก่อนที่กาวยาแนวจะแห้งสนิท
 • ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วทำความสะอาดกระเบื้องด้วยผ้าสะอาด
 • เพื่อการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง ผ่าน ISO 13007 และ EN 13888

ข้อแนะนำในการใช้งาน

 • การรักษาแนวของกระเบื้องให้สวยงาม ควรใช้กากบาท (spacer) คั่นระหว่างแผ่นกระเบื้อง ขนาดความกว้างของกากบาท คือความกว้างของร่องยาแนว

ปริมาณการใช้

 • ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 19 ตร.ม./ถุง 1 กก.
 • พื้นที่ใช้งาน ดูได้จากตารางด้านบน
  • หมายเหตุ: พื้นที่ยาแนวโดยเฉลี่ยได้จากการคำนวณปริมาณการใช้อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและวิธีการใช้งาน

บรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

 • ถุงละ 1 กก.

วีดีโอ