Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์เทป ไฟเบอร์
เมช 100

เวเบอร์เทป ไฟเบอร์<br>เมช 100
เวเบอร์เทป ไฟเบอร์<br>เมช 100

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้เสริมความแข็งแรง สำหรับงานกันซึม
 • เพิ่มการยึดเกาะให้กับวัสดุกันซึมกับพื้นผิว
 • สามารถใช้กับงานสกิมโค้ท เพื่อเสริมแรงรอยต่อของผนังเบา
 • เนื้อเหนียว รับแรงดึงได้มากกว่า

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง สำหรับงานกันซึม ใช้เป็นวัสดุช่วยเสริมความแข็งแรง และเพิ่มการยึดเกาะให้กับวัสดุและพื้นผิวได้ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น

 • ใช้เสริมความแข็งแรง สำหรับงานกันซึม
 • เพิ่มการยึดเกาะให้กับวัสดุกันซึมกับพื้นผิว
 • สามารถใช้กับงานสกิมโค้ท เพื่อเสริมแรงรอยต่อของผนังเบา
 • เนื้อเหนียว รับแรงดึงได้มากกว่า

ข้อมูลทางเทคนิค

 • น้ำหนักต่อพื้นที่ 50 g/m2
 • แรงดึงเมื่อขาด (Breaking strength)
  • แนวตั้ง 540 N/50 mm
  • แนวนอน 290 N/50 mm
 • ความกว้าง 100 + 1 cm
 • ชนิดของไฟเบอร์ C - Glass
 • % กาวที่เคลือบ > 18%
 • ขนาดช่อง (mesh size) 3 + 0.3 mm

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนการใช้งาน

การติดตั้งกับงานกันซึม

 • ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งกันซึมให้สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษผง และคราบสกปรกต่างๆ
 • หากพื้นผิวมีรูพรุนมาก อัตราการดูดซึมน้ำสูง
 • ใช้ลูกกลิ้งกดไล่ฟองอากาศ และให้ตาข่ายฝังลงในเนื้อกันซึม
 • ปล่อยให้ชั้นแรกแห้ง ตามเวลาที่กำหนดของกันซึมแต่ละประเภท แล้วจึงทารอบที่สองทับจนไม่เห็นตาข่าย และให้ได้ความหนาตามที่ผู้ผลิตกันซึมกำหนด

การติดตั้งกับงานสกิมโค้ท

 • ใช้เฉพาะตรงรอยต่อของแผ่นผนังเบา เพื่อลดการแตกร้าว ที่เกิดจากการขยับตัวของแผ่นหรือการขยายตัว หรือหดตัวของแผ่นประเภทนี้เมื่อได้รับความชื้น หรือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
 • ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษผง และคราบสกปรกต่างๆ
 • รอยต่อของผนังเบา ควรเว้นเพื่อการขยับตัว อย่างน้อย 5 มม.
 • อุดรอยต่อด้วยวัสดุยืดหยุ่นเช่น PU หรือ อะคลีลิคซีลแลนท์
 • ทิ้งให้ วัสดุที่อุดรอยต่อแห้งสนิท
 • ตัดตาข่ายเสริมแรง เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 100 ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม.
 • ฉาบสกิมโค้ท เวเบอร์.เบส สกิมโค้ท หรือ เวเบอร์.เบส สกิม อัลตร้า บอนด์ ทับตรงรอยต่อของแผ่น ผนังเบา ให้มีพื้นที่กว้างกว่า เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 100
 • ติดตาข่ายบนชั้นสกิมโค้ท ให้แนวรอยของแผ่นผนังเบา อยู่ตรงกึ่งกลาง เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 100 
 • ใช้เกรียงรีดตาข่ายให้แนบสนิทกับชั้นสกิมโค้ท ไม่มีรอยย่น
 • ทิ้งให้ชั้นสกิมโค้ทแห้งสนิท ก่อนฉาบรอบถัดไป จนไม่เห็นรอยต่อ หรือ ตาข่าย หลังจากที่สกิมโค้ทแห้งสนิทดีแล้ว ขัดตกแต่งผิวด้วยกระดาษทราย

บรรจุภัณฑ์

ขนาดเทป

 • ขนาด : กว้าง 1 เมตร x ยาว 100 เมตร (100 ตร.ม.ต่อม้วน)
 • ขนาดช่อง : 3 x 3 มม. (9 x 9 ช่องต่อตารางเมตร)
 • น้ำหนัก : 50 กรัม ต่อตารางเมตร (5 กิโลกรัม ต่อม้วน)

สี

สี

 • ขาว