Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์เทป ไฟเบอร์
เมช 5

เวเบอร์เทป ไฟเบอร์<br>เมช 5
เวเบอร์เทป ไฟเบอร์<br>เมช 5

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มแรงยึดเกาะของกันซึม หรืองานฉาบบางผนัง (สกิมโค้ท) กับพื้นผิว
 • มีกาวในตัว จึงไม่โป่งพอง ทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ซ่อมประสาน และเสริมแรง รอยร้าวต่างๆ
 • เชื่อมรอยต่อแผ่นฝ้า และผนังเบา
 • ใช้แต่งผิววัสดุต่างชนิดกัน 
 • ใช้ยึดปูนฉาบมุมวงกบ 
 • ป้องกันรอยแตกร้าว

เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว ใช้เพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิว เสริมแรงรอยต่อ รอยร้าว ก่อนทำงานกันซึมและงานฉาบบางผนัง

ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น

 • เพิ่มแรงยึดเกาะของกันซึม หรืองานฉาบบางผนัง (สกิมโค้ท) กับพื้นผิว
 • มีกาวในตัว จึงไม่โป่งพอง ทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว 
 • ซ่อมประสาน และเสริมแรง รอยร้าวต่างๆ
 • เชื่อมรอยต่อแผ่นฝ้า และผนังเบา
 • ใช้แต่งผิววัสดุต่างชนิดกัน
 • ใช้ยึดปูนฉาบมุมวงกบ
 • ป้องกันรอยแตกร้าว

แนะนำให้ใช้กับ

เอกสาร

ส่ง หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารนี้ไปยังอีเมล์ที่ท่านต้องการได้ หรือบันทึกได้โดยตรง

ขั้นตอนการใช้งาน

 • ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษผง และคราบสกปรกต่างๆ
 • ปาดหรือขูดบริเวณที่จะติด เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้เรียบและไม่ให้มีรอยนูนหรือเศษปูนที่ไม่แข็งแรง 
 • กรณีใช้ซ่อมรอยแตก รอยร้าว
  • ใช้ เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ติดตามรอยแตกรอยร้าว ให้ได้ความยาวมากกว่ารอยแตกร้าวนั้นๆประมาณ 2 นิ้ว
 • กรณีใช้เชื่อมรอยต่อแผ่นผนังเบา
  • ติด เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ลงบนรอยต่อ โดยให้เทปอยู่ตรงกลางของรอยต่อ
 • รีดให้ตัวเทปให้แนบสนิทไปกับพื้นผิว ระวังไม่ให้เกิดรอยพับ หรือรอยย่น 
 • ถ้ามีรอยต่อ เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้ติดแบบซ้อนทับกัน 5 ซม.
 • ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์กันซึม หรือ ปูนฉาบบาง (สกิมโค้ท) ตามคำแนะนำการใช้งานสินค้า
  • ในกรณีที่ใช้กับงานปูนฉาบบาง (สกิมโค้ท) ใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิวให้เรียบร้อยหลังจากฉาบรอบสองแห้งดีแล้ว

บรรจุภัณฑ์

ขนาดเทป

 • กว้าง 5 ซม x ยาว 20 เมตร

สี

สี

 • ขาว