Weber Saint-Gobain - Official website of the company

We care

บุคลากรผู้มีความมุ่งมั่น

บุคลากรของเวเบอร์ คือ แหล่งทรัพยากรหลักและเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ในทุกวันพนักงาน เวเบอร์ทุกคนแสดงศักยภาพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและอุทิศตนสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน สิ่งสำคัญ คือ การรับฟังทุกความต้องการของลูกค้าและบริการที่ดีเลิศ

การแบ่งปันความรู้

ด้วยทรัพยากรบุคลากร 10,000 คนในกว่า 52 ประเทศ เวเบอร์จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยคลังความรู้จากทั่วโลก ไม่ว่าพวกเราชาวเวเบอร์จะอยู่ ณ ที่แห่งใดก็ตาม ด้วยการสอนและเรียนรู้จากกันและกันให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทำให้เราพัฒนาโซลูชั่นส์ที่ดียิ่งขึ้นและตอบสนองให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วขึ้น

ความใกล้ชิดกับลูกค้า

ความเป็นผู้นำระดับโลกของเวเบอร์แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจลูกค้าทุกประเทศได้อย่างลึกซี้ง ด้วยเหตุนี้โซลูชั่นส์จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเป็นผู้นำระดับโลกของเวเบอร์แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจลูกค้าทุกประเทศได้อย่างลึกซี้ง ด้วยเหตุนี้โซลูชั่นส์จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค

มิตรภาพและความใส่ใจ

ความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตสินค้าและ ผู้จัดจำหน่าย แต่เราใส่ใจเชื่อมั่นในทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่ามีคุณค่า มีประโยชน์กับเรา

ความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า

นอกเหนือจากคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เรายังมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าพัฒนาด้านความรู้และคุณภาพชีวิตการทำงานด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ยาวนาน และได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

เราใส่ใจในความปลอดภัยและประโยชน์ที่ผู้คนจะได้รับ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น

 

 

เราใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ไม่ว่าพวกเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหรืออาศัยอยู่ในสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ก็ตาม

เราใส่ใจ ในการรับฟังว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญของผู้คนและคำนึงถึงทุกความต้องการ ช่วยให้ทุกคนเติบโตขึ้น

พร้อมกับตอบสนองความท้าทายในโลกทุกวันนี้ และปรับให้เข้ากับความหลากหลายของทุกชีวิต

 

 

เราใส่ใจให้ความสำคัญต่อผู้คน

เราใส่ใจ วันนี้และอนาคต ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบ เราเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและสร้างวันพรุ่งนี้ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม

 

 

 

เราใส่ใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่ออนาคตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน