Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์ ประเทศไทย

ที่ประเทศไทย แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดของการปูกระเบื้อง กาวซีเมนต์ ยาแนว และกันซึม เวเบอร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก อย่างต่อเนื่อง ทั้งกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างประสิทธิภาพ

 

 

เวเบอร์ ในไทย

  • พ.ศ. 2529 ก่อตั้งบริษัท โรแยลไทล์ฟิกซ์ จำกัด ผู้นำและผู้ผลิตกาวซีเมนต์รายแรกในประเทศไทย ภายใต้สัญลักษณ์ ตราตุ๊กแก และบริษัท ยูโก จำกัด ผู้ผลิตกาวซีเมนต์ ยาแนว และน้ำยาประสานคอนกรีต ซึ่งมีฐานอยู่ทางภาคเหนือ ภายใต้สินค้า ตรานีโอเซ็ม
  • พ.ศ. 2543 เวเบอร์ ในประเทศไทยเข้ามาควบรวมกิจการของ 2 บริษัท  คือ บริษัท โรแยลไทล์ฟิกซ์ จำกัด และบริษัท ยูโก จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก 
  • จากนั้น เซนต์-โกเบน เวเบอร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการด้านผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนวอย่างต่อเนื่องอ้างอิงมาตรฐานยุโรป (European Norm)
  • พ.ศ. 2554 เพื่อความสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกันกับบริษัทแม่ ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลกในวงการธุรกิจวัสดุก่อสร้างของประเทศฝรั่งเศส ทางบริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทแล้วเป็น บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด 
  • พ.ศ.2555  บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เราเป็นหนึ่งเดียวของผู้ผลิตกาวและกาวยาแนวปูกระเบื้องที่ได้การรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานยุโรป (European Norm)เพื่อรับประกันว่า  เวเบอร์  ตราตุ๊กแก ได้มุ่งมั่นพัฒนาและให้ความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการ รวมถึงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคทุกคน 
  • พ.ศ.2556 บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด(โรงงาน)  ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • พ.ศ.2556 บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด(โรงงาน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากร และให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เวเบอร์ มุ่งมั่น คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

  • กระบวนการค้นคว้าวิจัยของ เวเบอร์ เริ่มต้นจากการวิจัยและค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้โดยการทำสำรวจและทำแบบสอบถาม จากนั้นจึงเริ่มการกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาสูตรต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือจากเครือข่ายของ เวเบอร์ ทั่วโลก
  • ผลิตภัณฑ์ของ เวเบอร์ จะได้รับการทดสอบแต่ละสูตรในทุกๆ ด้าน และนำไปทดสอบ ณ สถานที่ก่อสร้างจริงโดยช่างมืออาชีพ ก่อนเข้าสูกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า เวเบอร์ สัญลักษณ์ตราตุ๊กแก เปี่ยมไปด้วยคุณภาพละคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม
  • ดังนั้นจึงทำให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันกับผู้บริโภคในยุโรปและในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก และนี่คือคุณภาพระดับโลกที่จะอยู่คู่ผู้บริโภคชาวไทยไปนานแสนนาน