Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ตกแต่งห้องให้มีเอกลักษณ์และโดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยโมเสคแก้ว

"โมเสคแก้ว" จัดอยู่ในประเภทกระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ ซึ่งเนื้อที่งดงามและแวววาวของ โมเสคแก้ว สามารถนำมาตกแต่งตามห้องต่างๆของบ้าน ได้อย่างมีสีสัน ช่วยให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร การเลือกใช้วัสดุติดตั้งโมเสคควรเลือกใช้วัสดุที่ยึดเกาะ ติดแน่น ทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันราดำ และ คราบสกปรกได้ อย่าง "เวเบอร์.คัลเลอร์.โมเสค" ที่เป็นทั้งกาวและยาแนวในตัวเดียวกัน เพียงเท่านี้ความสุขเล็กๆก็อยู่ใกล้ตัวคุณแล้วครับ