Weber Saint-Gobain - Official website of the company

โปร่งสบายกับบ้านสไตล์ทรอปิคอล

โลกร้อน คำนี้เราได้ยิน ทุกวันนี้ใกล้หน้าร้อนเข้ามาแล้ว เราสามารถรับมือกับความร้อนได้ด้วยการตกแต่งบ้านครับ และนั่นก็คือการตกแต่งบ้านแบบทรอปิคอล โดยการตกแต่งแบบนี้จะมีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ใช้สีเอิร์ทโทน ตกแต่งให้เกิดความสว่าง โปร่ง สดใส และแน่นอนว่าการตกแต่งแบบนี้ทำให้เกิดชีวิตชีวา รู้สึกเหมือนได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติครับ

เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เหมาะสำหรับการตกแต่งบ้านที่อยู่ในเขตร้อนอย่างประเทศไทยครับ