Weber Saint-Gobain - Official website of the company

กระเบื้องดินเผา เสริมบรรยากาศรอบบ้านให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น

กระเบื้องดินเผามีเสน่ห์และเอกลักษณ์พิเศษที่หาไม่ได้จากกระเบื้องแบบอื่นนั่นคือ "ความคลาสสิค" และดูเรียบง่าย เมื่อนำไปปูพื้นหรือผนังบ้าน จะเสริมสร้างบรรยากาศรอบๆ ให้เป็นธรรมชาติ มีเสน่ห์น่าหลงไหลมากขึ้น ไม่แข็งกระด้าง ด้วยเหตุนี้การปูกระเบื้องดินเผาจึงเป็นที่นิยมมายาวนาน เพื่อให้กระเบื้องดินเผาดูสวยงามและคงทน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ปูกระเบื้องและกาวยาแนวที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานปูกระเบื้องดูดซึมน้ำอย่างเช่นกระเบื้องดินเผาโดยเฉพาะนะครับด้วย ปูนกาว เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์ และกาวยาแนวร่องกว้าง เวเบอร์.คัลเลอร์ พลัส ครับ 

http://www.weberthai.com/.../problemsa.../tilingofclaytiles.html