Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เคล็ดลับป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

เวลาที่เราจะผสมซีเมนต์ ส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน หรือแม้กระทั่งตอนใช้งาน ตุ๊กแก เวเบอร์ นำมาฝากวิธีเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ครับ

  1. ใช้มาส์กป้องกันการสูดดมฝุ่นละอองและกลิ่นของสารเคมีเข้าไป
  2. ใส่ถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง
  3. ใส่รองเท้ายาง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะทำงาน
  4. สวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของฝุ่นละออง สารเคมีเหลว และพื้นที่ที่ไม่มีไอของสารเคมีที่เข้มข้น กรณีรุนแรง ต้องสวมครอบตานิรภัย

แต่ถึงจะป้องกันแล้ว ตุ๊กแก เวเบอร์ ก็ยังไม่วางใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงใส่ใจใช้วัตถุดิบตามมาตรฐาน LOW VOCs มีสารอินทรีย์ระเหยต่ำ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานครับ