Weber Saint-Gobain - Official website of the company

5ขั้นตอน ซ่อมปัญหากระเบื้องผนังหลุดร่อน

 

 

ผนังหลุดร่อน แตกลายงา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจนชินตา หลายคนพบเจอผนังหลุดร่อนก็สกัดออก ทาสีใหม่เพียงเท่านั้น แน่นอนว่าปัญหายังคงอยู่ วันนี้ตุ๊กแก เวเบอร์ มาเผยปมการเกิดผนังหลุดร่อนพร้อมวิธีแก้ครับ

 

 • เกิดจากช่างฝีมือแย่ ช่างหลายท่านลดขั้นตอนในการจัดเตรียมเพื่อแลกกับความเร็วในการทำงาน ทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างไม่ได้มาตรฐาน
 • สภาพแวดล้อมภายนอก ความร้อน ความชื้น อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผนังร้อนและชื้น เกิดการหดตัว ขยายตัว จนแตกร้าวได้
 • วัสดุที่ใช้ไม่เหมาะสม ผนังที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาควรเลือกใช้วัสดุที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นสูง และยึดเกาะดีเยี่ม

สำหรับวิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดผนังหลุดร่อนหรือแตกลายงา สามารถแก้ได้ด้วยการใช้ เวเบอร์.เบส สกิม โค้ท ปูนฉาบตกแต่งผิวหนัง ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อการหดตัว และการสึกกร่อนครับ

 

 

วิธีการซ่อมหรือป้องกันปัญหากระเบื้องผนังหลุดล่อน

ดังนั้น ตุ๊กแก เวเบอร์ ขอนำเสนอวิธีการซ่อมหรือป้องกันปัญหากระเบื้องผนังหลุดล่อน 8 ขั้นตอนง่ายๆ ด้วยปูนกาวชนิดยืดหยุ่นเวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ และกาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ ไซด์ ดังนี้

 

 1. เตรียมพื้นผิว - สกัดแผ่นกระเบื้องที่มีปัญหาแตกร้าว หลุดล่อน ออกมา ตรวจสอบพื้นผิวจัดการซ่อมแซมปรับผิวให้เรียบเป็นแนวเดียวกัน และปล่อยให้แห้ง
 2. เตรียมกระเบื้อง - ทำความสะอาดฝุ่น ปูน คราบสกปรกบนกระเบื้องให้หมด อย่าให้กระเบื้องเปียกหรือชื้น
 3. เลือกใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่น มีแรงยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เวเลอร์.ไทล์ เฟล็กซ์
 4. ปูกระเบื้องด้วยเวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ - ปาดกาวซีเมนต์บนผนังเป็นทางยาวให้ได้ระดับ โดยมีปริมาณกาวสม่ำเสมอ ปาดกาวซีเมนต์บนหลังกระเบื้องให้ทั่วแผ่น และปูลงบนผนังให้แนบสนิท
 5. ยาแนวด้วยกาวยาแนวชนิดยืดหยุ่นสูง เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ ไซด์ - รอกาวซีเมนต์แห้งสนิท
 6. ควรเว้นร่องยาแนวประมาณ 3-12 มม. เพื่อรองรับการขยายตัวของกระเบื้องและพื้นผิว
 7. ควรเว้นรอยต่อ Movement Joint กว้างประมาณ 5-6 มม. ในทุกๆ 60 ตร.ม. และอุดรอยต่อด้วย Special Silicone Sealants
 8. บริเวณกระเบื้องหักมุม มุมเสา หรือบริเวณรอยต่อของพื้นผิวที่ต่างชนิดกัน ควรเว้นรอยต่อประมาณ 5-6 มม. และอุดรอยต่อด้วย Special Silicone Sealants

ปัญหากระเบื้องผนังไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับ ทางที่ดีควรดูแล เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับ