Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ไขปัญหากระเบื้องสระว่ายน้ำหลุด

การปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำแตกต่างจากการปูกระเบื้องบริเวณอื่นๆ ครับ โดยมีสาเหตุหลายๆ อย่างที่ทำให้กระเบื้องหลุดล่อน อายุการใช้งานสั้น ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่าในการซ่อมแซมตามมา วันนี้ตุ๊กแก เวเบอร์ มาเปิดปมสาเหตุกระเบื้องหลุดกันครับ

 • สระว่ายน้ำเป็นพื้นที่ใช้งานหนัก มีแรงดันน้ำจากในสระกระทำต่อกระเบื้อง และแรงดันจากดินภายนอก ทำให้โครงสร้างมีการเคลื่อนตัว และเกิดเหตุน้ำซึม กระเบื้องหลุด
 • สภาพอากาศ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ทำให้สระมีปัญหา
 • การบำบัดน้ำในสระด้วยคลอรีนหรือเกลือ โดยหากใช้ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้น้ำมีสภาพเป็นกรดและกัดกร่อนยาแนว
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
 • ขั้นตอนการติดตั้งไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดความแข็งแรง ความทนทานน้อยลง และกระเบื้องจะแตกหรือหลุดในจุดที่ใช้ปูนกาวไม่ทั่วถึง

ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำอย่างไรให้ทนทาน

วิธีแก้ปัญหากระเบื้องและยาแนวหลุดล่อนในสระว่ายน้ำ  ขอแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ครับ คือ

 1. กรณีแก้ปัญหากระเบื้องในสระว่ายน้ำหลุดไม่มาก ใช้วิธีซ่อมโดยไม่ระบายน้ำออก และ
 2. กรณีป้องกันปัญหากระเบื้องและร่องยาแนวในสระว่ายน้ำหลุดล่อน

1. กรณีเมื่อต้องการแก้ปัญหากระเบื้องในสระว่ายน้ำหลุดไม่มาก ใช้วิธีซ่อมโดยไม่ระบายน้ำออก มีขั้นตอน ดังนี้ครับ

2. กรณีป้องกัน หลีกเลี่ยงปัญหาน้ำรั่วซึม กระเบื้องและกาวยาแนวหลุดล่อน เราควรใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนทากันซึม ปูกระเบื้อง และยาแนวให้ถูกวิธี ดังนี้

 • พื้นผิวคอนกรีต พื้นซีเมนต์ปรับระดับ หรือผนังปูนฉาบ หลังจากทำความสะอาดและเช็คความชื้นบนผิวแล้ว ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม. ของปูนปรับระดับ
 • สามารถทากันซึมด้วย เวเบอร์.ดราย เท็ค หรือ เวเบอร์.ดราย ท๊อป ก่อนการปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำทุกครั้ง พิจารณาประเภทของโครงสร้างสระว่ายน้ำก่อนจะเลือกใช้ (https://www.facebook.com/160985354248907/photos/pb.160985354248907.-2207520000.1458546610./230861423927966/?type=3&theater)
 • ปูกระเบื้องด้วย เวเบอร์.ไทล์ เกรส กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ ปูสระว่ายน้ำ แรงยึดเกาะเยี่ยม คุณภาพสูง ที่ทำให้กระเบื้องติดทนนานภายใต้แรงกดดันจากน้ำและการกัดกร่อนจากคลอรีน สำหรับกรณีใช้โมเสคในสระว่ายน้ำ ต้องปูและยาแนวด้วย เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่ (https://www.facebook.com/160985354248907/photos/pb.160985354248907.-2207520000.1458546926./163262880687821/?type=3&theater)
 • การทำรอยต่อ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็น รอยต่อเมื่อปูกระเบื้องชนกับวัสดุอื่น รอยต่อที่มุมระหว่างผนัง และผนังกับพื้น ควรเว้นรอยต่อทุกๆ 3-4.5 เมตร บนพื้นและผนัง ตามรอยต่อเดิมที่มีอยู่ของโครงสร้าง
 • กาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ เอช อาร์ หรือ เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่ สำหรับยาแนวในสระว่ายน้ำ ทนต่อแรงดันของน้ำและทนต่อสารเคมีที่ใช้ใน สระว่ายน้ำ และยาแนวอย่างถูกวิธี
 • หลังจากยาแนวกระเบื้องแล้ว ควรทิ้งให้กาวยาแนวแห้งก่อนอย่างน้อย 2-3 วัน แล้วค่อยเติมน้ำ

เพียงเท่านี้ เราก็จะสบายใจ หายห่วง ไม่ต้องมากังวล เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนเมื่อเวลามีปัญหากับการปูกระเบื้องและยาแนวในสระว่ายน้ำอีกต่อไปครับ