Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ไขปัญหาสาเหตุกระเบื้องระเบิด พร้อมวิธีแก้ไขหรือป้องกัน

 

 

เมื่อเจอสภาพอากาศแปรปรวน เกิดอากาศหนาวจัดขึ้นอย่างกระทันหัน นอกจากร่างกายเราที่ต้องดูแลแล้ว บ้านก็ต้องดูแลเช่นกัน เพราะอากาศที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นหนึ่งในสาเหตุการแตกร้าวของกระเบื้องครับ เมื่ออุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วจะทำให้วัสดุหดตัว ทั้งพื้นคอนกรีตและกระเบื้อง แต่กระเบื้องกับคอนกรีตมีการหดตัวที่ไม่สัมพันธ์กัน เกิดการดึงรั้งระหว่างพื้นคอนกรีตและกระเบื้องจึงทำให้กระเบื้องแตกร้าวเป็นแนวยาวครับ

บางกรณีกระเบื้องอาจไม่แตกแต่มีการดันตัวสูงขึ้น สาเหตุในการเกิดเป็นเพราะการปูพื้นกระเบื้องที่ไม่ดี มีช่องว่างโพรงอากาศใต้กระเบื้อง ทำให้มีความชื้นสะสมใต้กระเบื้อง จากการปูแบบซาลาเปาหรือปูกระเบื้องแบบปูนทราย ปูหนาๆ ทำให้มีการหดตัวสูง

วิธีแก้ไขเพียงแค่เปิดแผ่นกระเบื้องที่แตกหรือปูดออกมา ถ้าผิวคอนกรีตไม่แตกร้าวก็ไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างบ้านเสียหาย และเพื่อเป็นการป้องกันในระยะยาว แนะนำให้ใช้ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ ปูนกาวที่มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสภาพอากาศ เข้าซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องที่มีปัญหาครับ ดังนั้น ขอสรุป ปัจจัย ที่เป็นสาเหตุทำให้กระเบื้องระเบิด ดังนี้ ครับ

 

 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้กระเบื้องระเบิด

 1. พื้นผิวที่ปูกระเบื้องเป็นพื้นผิวปูนเก่า ไม่ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดและแห้ง พื้นผิวไม่แข็งแรงเพียงพอ
 2. พื้นผิวปูนมีการแอ่นตัว ทรุดตัวหรือเคลื่อนตัวจากโครงสร้าง
 3. ปูนยังไม่เซ็ตตัวหรือแห้งดีพอในช่วงปรับระดับพื้นก่อนปูกระเบื้อง
 4. กระเบื้องที่นำมาปูเป็นชนิดหดตัวหรือขยายตัวสูง
 5. ใช้ปูนทรายปูกระเบื้อง ทำให้การยึดเกาะต่ำ ยิ่งถ้าปูกระเบื้องภายนอก อากาศร้อนๆ โดนแดด จะยิ่งทำให้ปูนทรายแห้งตัวเร็วขึ้นอีก ทำให้การยึดเกาะระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวไม่ดี
 6. ปูกระเบื้องแบบซาลาเปา ปูกระเบื้องไม่ทั่วแผ่นเลยยึดกระเบื้องไม่อยู่ และทำให้มีความชื้นสะสมใต้แผ่นกระเบื้อง
 7. ปูกระเบื้องแบบไม่เว้นร่องยาแนว หรือปูชิดมากเกินไป เมื่อความร้อนของแสงแดดและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้กระเบื้องขยายตัวดันกันเอง จนกระเบื้องดีดตัวโก่งตัวขึ้นจนหลุดล่อน หรือถึงขั้นกระเบื้องระเบิด
 8. ความชื้นจากใต้แผ่นกระเบื้อง เกิดจากน้ำซึมเข้าตามร่องกระเบื้อง หรือน้ำจากใต้ดิน ทำให้น้ำหรือความชื้นใต้กระเบื้อง เมื่อโดนความร้อนสูงๆ จะกลายเป็นไอน้ำ ก็จะดันกระเบื้องขึ้น จนกระเบื้องระเบิดออกมา ดังนั้นจะเจอปัญหากระเบื้องระเบิด บริเวณภายนอกอาคาร บริเวณพื้นชั้น 1 ที่ได้ความชื้นจากใต้ดิน หรือบริเวณปูกระเบื้องภายนอกที่ทั้งโดดแดด และโดนฝน

วิธีป้องกัน กรณี กระเบื้องระเบิด

ขอนำเสนอโซลูชั่นส์ป้องกันและแก้ไขกระเบื้องระเบิด ด้วยปูนกาวชนิดยืดหยุ่น ทนทานทุกสภาพภูมิอากาศ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ และกาวยาแนวชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ไซด์  ดังนี้ 


 

 1. ตรวจสภาพพื้นผิวก่อนปูกระเบื้อง: พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ แห้งและการดูดซึมน้ำอยู่ในระดับปกติ กรณีพื้นปูนปรับระดับใหม่ต้องทิ้งให้แห้ง คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม. สำคัญในเรื่องความสะอาดและแห้ง ขั้นตอนเตรียมพื้นผิวถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ถ้าเราเตรียมพื้นผิวไม่ดีพอ อาจจะเกิดปัญหากระเบื้องแตกระเบิดหรือหลุดล่อนได้ 

 2. กระเบื้องที่นำมาปูต้องมีคุณสมบัติไม่หดตัวหรือขยายตัวมากจนเกินไป และไม่ควรนำกระเบื้องบุผนังมาปูพื้น
 3. เลือกปูนกาวปูกระเบื้องคุณภาพให้เหมาะสมกับกระเบื้องที่เราต้องการปู ตุ๊กแก เวเบอร์ แนะนำ ปูนกาวคุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่นสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ ตอนปูกระเบื้องไม่จำเป็นต้องนำกระเบื้องไปแช่น้ำก่อนปู เนื่องจากปูนกาวที่มีคุณภาพจะมีสารเพิ่มการยึดเกาะอยู่แล้วซึ่งต่างจากปูนซีเมนต์ทั่วไป
 4. ขั้นตอนปูกระเบื้องควรใช้เกรียงหวีในการปูกระเบื้อง โดยปาดกาวบนพื้นผิวซีเมนต์ และปาดกาวหลังกระเบื้องบางๆ ให้ทั่วแผ่น เพราะจะทำให้ปูนกาวยึดเกาะทั่วแผ่นกระเบื้องและพื้นผิว และไม่มีช่องว่าง โพรงอากาศเหลืออยู่
 5. ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 1 วันก่อนยาแนวด้วย กาวยาแนวชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ไซด์
 6. แนะนำให้เว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มม. สำหรับงานพื้น
 7. กรณีปูกระเบื้องเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง แนะนำทำรอยต่อรองรับการขยายตัวของกระเบื้องพื้น (Floor Expansion Joint) ควรต้องเว้นร่องไว้ทำรอยต่ออย่างน้อย 5 มม. แล้วใช้วัสดุที่ใช้ยารอยต่อเพื่อการขยายตัว ได้แก่โพลียูรีเทน (PU), โพลีซัลไฟด์

 

 

เพียงเท่านี้เราก็จะไม่เจอปัญหากระเบื้องระเบิด แตก หลุดล่อน อีกต่อไป ปูกระเบื้องทุกครั้ง อย่าลืมเลือกใช้ปูนกาวปูกระเบื้องและกาวยาแนวคุณภาพสูงจาก เวเบอร์ ตราตุ๊กแก นะครับ