Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ทำไม?ต้องใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง

 

 

ปูนซีเมนต์ (ปูนดำ) ผสมทราย

 • เป็นปูนซีเมนต์ทั่วไป ที่ใช้สำหรับงานก่อ งานฉาบ เท โดยต้องนำมาผสมกับทราย ส่วนมากเป็นทรายแม่น้ำ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ ทั้งขนาด และความสะอาด

ไม่สะดวกในการทำงาน

 • ต้องซื้อปูนเป็นถุงลูกใหญ่ และต้องซื้อทรายในปริมาณมากต้องล่อนทรายเอาเศษสิ่งสกปรกออกก่อน ถึงจะผสมในปูนได้ และใช้พื้นที่ในการผสมมาก เลอะเทอะ ฝุ่นมาก ใช้ที่กองเก็บมาก ขนย้ายวัสดุได้ยาก และยังต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู ถ้าไม่แช่กระเบื้องก็หลุดได้ง่ายอีก โดยปกติต้องแช่กระเบื้องในน้ำอย่างน้อย 1 วัน ก่อนปูกระเบื้อง ทำให้ต้องเสียเวลาในการทำงาน
การแช่กระเบื้องในน้ำ

ใช้เวลาในการทำงานมาก

 • ได้งานน้อย การปูด้วยปูนทราย แบบซาลาเปา ต้องทำการปูทีละแผ่น เสียเวลาในการปูมาก ได้เนื้องานน้อย

มีปัญหา หลุดล่อน ไม่สวยงาม

 • ปูนผสมทรายจะแห้งเร็วจนไม่สามารถปรับแต่งแนวระดับของกระเบื้องได้ทัน ทำให้บางครั้ง ไม่ได้แนวระดับไม่สวยงาม การยึดเกาะต่ำ มีปัญหาหลุดล่อนสูง การปูแบบซาลาเปา จะทำให้มีช่องว่างมาก เกิดปัญหาน้ำซึมเข้าใต้กระเบื้อง เกิดคราบขาว กระเบื้องบิ่นแตกได้ง่าย จากการโดนแรงกระแทกบริเวณที่ปูกระเบื้องไม่เต็ม

ความหลากหลายในการทำงาน

 • ปูนผสมทราย มีการยึดเกาะต่ำ เนื่องจากสัดส่วนไม่คงที่ รวมทั้งความสะอาดของทรายก่อสร้างด้วย ที่มักจะกองไว้ด้านนอกอาคารทำให้มีฝุ่น ที่ปะปนไปในการผสม ทำให้กำลังในการติดยึดกระเบื้องลดลง การใช้งานของปูนผสมทราย ก็ได้ไม่หลากหลาย มีข้อจำกัด ในการใช้งาน ไม่สามารถปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ เช่น กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 เซนติเมตร หรือขนาดใหญ่กว่านี้ ได้ ปูกระเบื้องโมเสคแก้วไม่ได้ ปูบนพื้นผิวขัดมันไม่ได้ ไม่สามารถปูทับบนกระเบื้องเดิมได้ ปูบนพื้นผิวที่มีการเคลื่อนตัวไม่ได้ ไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถปูในพื้นที่รับแรงดันหรือแรงกดสูงได้

สิ้นเปลืองวัสดุ

 • การปูแบบซาลาเปา หรือปูปรับระดับ ต้องใช้เนื้อปูนทรายหนามาก ไม่สามารถปูบางได้ เนื่องจากไม่มีความเหนียว ทำให้พื้นผิวต้องหนา โครงสร้างรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น การทำงานจะสูญเสียปูนทรายมาก เนื่องจากปูนจะแห้งเร็ว(ปูนตายเร็ว) จึงต้องทิ้งแล้วผสมใหม่

กาวซีเมนต์

เป็นผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จ สำหรับงานปูกระเบื้องโดยเฉพาะ ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมทรายละเอียดคัดพิเศษ เคมีต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ กาวซีเมนต์บางชนิดสามารถปูทับบนกระเบื้องเดิม, บนซีเมนต์ขัดมัน, บนพื้นผิวที่เป็นไม้(ต้องใช้คู่กับน้ำยารองพื้น), หรือพื้นผิวพิเศษได้

สะดวกในการทำงาน

ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำตามอัตราส่วน ก็สามารถใช้งานได้เลย หน้างานสะอาด มีฝุ่นน้อย ขนย้ายวัสดุทำได้ง่าย กระเบื้องไม่ต้องแช่น้ำ แกะกล่องก็สามารถนำไปปูได้เลย

งานเสร็จเร็ว

การปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ใช้เกรียงหวีลากเนื้อกาวบนพื้นหรือผนังในพื้นที่กว้างๆ ประมาณ1 ตร.ม. แล้วนำกระเบื้องวางบนเนื้อกาวต่อเนื่องหลายๆ แผ่น แล้วไล่เคาะปรับแต่งแนวทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และให้ปริมาณงานมากในเวลาอันสั้น

คุณภาพของงาน มีความสวยงาม กาวซีเมนต์มีระยะการแห้งตัวที่สามารถปรับแต่งแนวร่อง ปรับแต่งระดับกระเบื้องได้ง่าย จึงทำให้มีความสวยงามในการปูมากกว่า เป็นการปูแบบเต็มแผ่น ไม่มีช่องว่าง ลดปัญหากระเบื้องแตกบริเวณขอบหรือมุมกระเบื้องได้, ลดปัญหาน้ำซึมเข้าหลังกระเบื้อง, ลดปัญหาคราบเกลือหรือคราบขาว, การติดยึดระหว่างพื้นผิวกับกระเบื้องสูง, งานปูกระเบื้องสวยทนนานคู่กับบ้าน

ความหลากหลายในการทำงาน

กาวซีเมนต์มีหลากหลายรุ่น เหมาะกับลักษณะการใช้งานต่าง ๆ เช่น ปูกระเบื้อง, โมเสคแก้ว,แกรนิตโต้ขนาดใหญ่ เช่น 60x60 เซนติเมตร, งานปูบนพื้นขัดมัน, งานปูบนแผ่นไม้อัดซีเมนต์, งานปูทับกระเบื้องเดิม ไม่ต้องสกัดกระเบื้องเก่าออก, งานปูภายนอกอาคาร งานปูกระเบื้องบริเวณลานจอดรถยนต์, งานปูกระเบื้องในโรงงานอุตสาหกรรม, งานปูสระว่ายน้ำและงานอื่นๆ อีกมากมาย สามารถเลือกใช้งานได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต

ไม่สิ้นเปลืองวัสดุ

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ วิธีการปูโดยใช้เกรียงหวี จะทำให้เนื้อกาวมีความหนาที่เหมาะสมได้พื้นที่มากใช้วัสดุน้อย โครงสร้างอาคารรับน้ำหนักน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการปูด้วยปูนทราย กาวซีเมนต์ ขนาดบรรจุ 20 กก.ต่อถุง สามารถปูกระเบื้องได้เฉลี่ย ประมาณ 4-5 ตร.ม., กาวซีเมนต์ ขนาดบรรจุ 25 กก.ต่อถุง สามารถปูกระเบื้องได้เฉลี่ย ประมาณ 6-7 ตร.ม. (ปริมาณการใช้กาวซีเมนต์จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเรียบของพื้นผิวที่ปู, เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน, และทักษะการทำงานของช่างปูกระเบื้อง)

สรุป ข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้กาวซีเมนต์ และปูนผสมทราย ในการปูกระเบื้อง

กาวซีเมนต์

ข้อดี

 • ปูได้รวดเร็วกว่าวิธีปูแบบดั้งเดิม
 • ใช้ง่ายผสมน้ำอย่างเดียว
 • ยึดเกาะได้ดีกว่าปูนทราย
 • สามารถยาแนวได้ภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอความชื้นระเหย
 • สามารถปูทับกระเบื้องเดิม, บนพื้นผิวพิเศษ เช่น ซีเมนต์ขัดมัน, ไม้อัดซีเมนต์ ได้ 
 • ได้ความหนาพื้นบางกว่าปูนทราย

ข้อเสีย

 • ราคาต่อถุงสูงกว่า
 • ต้องปรับระดับพื้นผิวให้ดีก่อนปู

ปูนผสมทราย

ข้อดี

 • ราคาถูก 
 • ปรับระดับได้ง่ายกว่า

ข้อเสีย

 • ใช้เวลานาน
 • ต้องนำกระเบื้องไปแช่น้ำ
 • เกิดความชื้นใต้กระเบื้องมาก
 • กระเบื้องหลุดล่อนได้ง่ายกว่า
 • ไม่สามารถปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ เช่น กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 เซนติเมตร หรือขนาดใหญ่ได้ และ ไม่สามารถปูทับบนกระเบื้องเดิมได้
 • ปูโมเสคแก้วไม่ได้ หรือ ปูบนพื้นผิวขัดมันไม่ได้