Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อกาวยาแนว สูตรป้องกันราดำ และสูตรร่องเล็กพิเศษ

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อกาวยาแนว สูตรป้องกันราดำ

ทำไมถึงเกิดราดำ และคราบสกปรก บริเวณร่องยาแนว เราจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไร ?

ปัญหาราดำ คราบสกปรก บนร่องยาแนว มักพบบ่อยบริเวณห้องน้ำ และห้องครัว

สาเหตุของราดำ และคราบสกปรก บนร่องยาแนวเกิดจาก:

1. รูพรุนของยาแนว (การดูดซึมน้ำ)

2. อุณหภูมิอากาศ และความชื้น

3. แบคทีเรีย คราบสบู่ คราบสกปรก

เมื่อสิ่งสกปรก แบคทีเรียต่างๆ สัมผัสกับบริเวณยาแนว โดยมีน้ำหรือความชื้น เป็นตัวช่วยโดยอาศัยรูพรุุนของกาวยาแนว ในการแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกาวยาแนว ทำให้เกิดราดำ หรือคราบสกปรก บริเวณร่องยาแนว โดยทั่วไปเจ้าของบ้านมักใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ สูตรเข้มข้น (กรดไฮโดรคลอริค 15%) ในการล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ซึ่งส่งผลต่อกาวยาแนวในร่องกระเบื้อง คือ กาวยาแนวสึกกร่อน หลุดร่อน อายุการใช้งานสั้น และอาจส่งผลถึงกระเบื้องหลุดร่อนได้

การเลือกซื้อกาวยาแนว สูตรป้องกันราดำ

1. มีสารป้องกันราดำ

2. ทำความสะอาดง่าย

3. มีความแข็งแรง ไม่แตกร้าว

คุณสมบัติ 3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ รวมอยู่ในกาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์

จุดเด่น

□ ป้องกันราดำ และราชนิดอื่นๆ ด้วยสาร Biocide เหมาะสำหรับ ยาแนวบริเวณที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว

□ ป้องกันคราบสกปรก ลดการดูดซึมน้ำ ด้วยสาร Hydrophobic

□ ป้องกันการแตกร้าว เพิ่มแรงยึดเกาะ และทนต่อการกัดกร่อน ของน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปด้วย Modified Polymer

เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบการป้องกันราดำ กับกาวยาแนวกันราดำทั่วไปที่มีขายในท้องตลาด พบว่ากาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ มีรัศมีป้องกันราดำได้มากกว่าจริง ๆ

 

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อกาวยาแนว สำหรับงานปูกระเบื้องแบบปูชิดปูชน

ทำไมเราถึงต้องเลือกกาวยาแนวให้เหมาะสมกับงานปูกระเบื้องแบบปูชิดปูชน ที่เว้นร่องเล็ก?

ปัญหากาวยาแนวหลุดร่อน เนื่องจากเว้นร่องเล็กทำให้ยาแนวไม่แข็งแรงและหลุดร่อนง่าย

สาเหตุเกิดจาก:

1. เจ้าของบ้าน หรือช่างปูกระเบื้อง คิดว่าการใช้ยาแนวทั่วไปสำหรับยาแนวร่องขนาดเล็กก็เพียงพอ ทั้งที่จริงๆแล้ว ยาแนวทั่วไปเนื้อไม่ละเอียดพอ ทำให้เข้าร่องกระเบื้องยาก ไม่เต็มร่อง ทำให้ยาแนวหลุดร่อนในที่สุด

2. ช่างมักผสมยาแนวทั่วไปกับน้ำในปริมาณมาก

เพื่อให้ยาแนวเหลวและไหลเข้าร่องได้ง่าย แต่จะทำให้คุณสมบัติด้านความแข็งแรงของยาแนวลดลง เพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแนะนำให้ใช้ กาวยาแนวปูชิดปูชนโดยเฉพาะ เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม

เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม

คุณสมบัติเด่น

  • สำหรับร่องเล็กพิเศษ 0.2-3 มม.
  • กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต
  • ป้องกันราดำและราชนิดอื่นๆ
  • เหนียวลื่นยึดเกาะเต็มร่องกระเบื้อง
  • รูพรุนต่ำป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น

คุณสมบัติการใช้งานของ เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ติดตั้งได้ง่ายกว่า และคุณสมบัติเด่นกว่ายาแนวทั่วไปและยาแนวสำหรับร่องเล็กทั่วไป

*หมายเหตุ: ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง และหน้างานที่ใช้ทดสอบ อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน