Weber Saint-Gobain - Official website of the company

การเลือกกระเบื้องและกาวยาแนวเพื่อความสวยงามและง่ายต่อการดูแลรักษา

 

 

SPACE – STYLE - TILE GROUTS

SPACE & STYLE เป็นหลักสําคัญในการตกแต่งบ้านที่จะช่วยสะท้อนความเป็นตัวคุณไม่ว่าจะเป็น พื้นที่การใช้งานที่สื่อถึงความเป็นตัวคุณ มุมโปรดของคุณ และ รูปแบบการตกแต่ง (Style) ที่สะท้อนถึงรสนิยมของแต่ละบุคคล โดยการตกแต่งจะแยกเป็น พื้น ผนัง ฝ้าเพดานและเฟอร์นิเจอร์ ซึ่ง "พื้น" เป็นสิ่งแรกที่ต้องคิด เพราะเป็นส่วนที่ต้องใช้งานมากที่สุด ฉะนั้นต้องทั้งทน และสวย การเลือกวัสดุพื้นจึงมีความสําคัญมาก และแน่นอนว่า กระเบื้องเป็นวัสดุพื้นยอดนิยมในยุคนี้ทําให้สถาปนิกเองต้องใส่ใจรายละเอียดของ การเลือกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องพิถีพิถันและรอบคอบมากๆ ทําให้การเลือกกาวยาแนวที่เหมาะสมกับกระเบื้อง พื้นที่การใช้งาน (Space) และ ตอบรับกับรูปแบบการตกแต่ง (Style) จึงต้องคิดควบคู่กันไป ก็จะทําให้งานออกมาตอบโจทย์ทั้ง Space และ Style

SPACE (พื้นที่ใช้สอย)

บ้านประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยหลายส่วนด้วยกัน ฉะนั้นการเลือกกระเบื้องและกาวยาแนวต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือห้องนั้นๆ เพื่อความสวยงามของพื้นที่และง่ายต่อการดูแลรักษาในระยะยาว เช่น ส่วนของห้องรับแขก ไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องพื้นหรือผนังเทรนด์หลักของยุคนี้คือ การปูกระเบื้องให้เหมือนว่าไม่ได้ปูกระเบื้อง ฟังอาจจะดูงงๆนะครับ ให้ลองนึกภาพว่าหากห้องของคุณมีกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆสวยๆ แต่ว่าเห็นรอยต่อชัดเจน หรือที่เรียกกันว่าร่องยาแนวกว้าง ก็จะทําให้เสียความงามของพื้นที่ไป ฉะนั้นเรื่องการปูชิดปูชน จึงเป็นเรื่องท้าทายของช่างมากๆ อาจจะดูไม่เกี่ยวกับสถาปนิกนะครับ

แต่ว่าผมกับช่างได้ทดลองกันมาหลายวิธีการ หนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนอัตราส่วนน้ำกับกาวยาแนวก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ซึ่งมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจคือกาวยาแนวเวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแก เพราะสามารถแก้ปัญหาเรื่องปูชิดปูชนได้ดีกว่ากาวยาแนวทั่วไปนะครับ และสามารถยาแนวกระเบื่องที่ร่องเล็กมากๆ เพียงแค่ 0.2-0.5 มิลลิเมตรเท่านั้น และยิ่งการปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆ เรียกได้ว่า แทบจะไม่เห็นรอยต่อเลยทีเดียว ซึ่งในรายละเอียดขอลงลึกในข้อการเลือกใช้กาวยาแนวนะครับ

ไม่เพียงแต่เรื่องความสวยงามที่เราต้องคํานึงเท่านั้น อย่าลืมว่าบางพื้นที่ในบ้านเรามีส่วนที่ต้องเจอกับความชื้นอยู่เสมอ เช่น ชานระเบียง ห้องน้ำ ห้องครัว พื้นที่เหล่านี้ควรเลือกกาวยาแนวที่ไม่อมความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของเชื้อรา และคราบสกปรก ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาใช้สําหรับการปูกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นตัวกระเบื้องเองหรือว่าปูนที่ใช้ก็สําคัญนะครับ

STYLE (รูปแบบ)

พื้น จะเป็นตัวช่วยเสริมหลักของการตกแต่งบ้าน ที่จะสื่อถึงรูปแบบที่เราต้องการ เช่น ในปัจจุบันนี้ การปูกระเบื้องที่มีลวดลายก็หันกลับมานิยมอีกครั้ง ทําให้บ้านดู Vintage มากขึ้น อบอุ่น และ ไม่ดูโล่งเกินไป ดังนั้น หากยาแนวกระเบื้องใหญ่เกินไป ก็จะทําให้ลวดลายไม่ต่อเนื่อง จะเสียคุณค่าของกระเบื้องในทันทีและถ้าหากคุณภาพของกาวยาแนวไม่ดี ไม่ละเอียดพอ ที่จะยาแนวให้เล็ก ก็จะทําให้หลุดร่อนอย่างรวดเร็ว

TILE GROUTS (กาวยาแนว)

อย่างที่ผมพูดไปไว้บ้างแล้วนะครับ ว่าเทคนิคการก่อสร้างนั้น สําคัญพอๆกับงานออกแบบนะครับ สถาปนิกจะต้องมีการหารือกับผู้รับเหมา และปรึกษาพูดคุยกันถึงปัญหา เงื่อนไข ต่างๆ ในการก่อสร้าง เพื่อที่จะให้งานออกมาดีที่สุด อย่างงานปูกระเบื้องก็เช่นกัน เพราะกระเบื้องส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับสายตา ผู้ใช้งานจะมองเห็นได้ง่าย หากปล่อยปะละเลยไม่ใส่ใจส่วนเล็กๆน้อยอย่างรอยต่อกระเบื้องก็จะทําให้งานดูไม่เรียบร้อย ดูขัดหูขัดตา ดังนั้นหากต้องการปูกระเบื้อง สิ่งที่มาคู่กันก็คือ กาวยาแนวกระเบื้องครับ

กาวยาแนวกระเบื้องมีหลายชนิดมาก แล้วแต่การใช้งานและลักษณะของกระเบื้อง, ความต้องการในการใช้งาน หรือสถานที่ Outdoor - Indoor ความต้องการก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งหากเลือกกาวยาแนวไม่ดี ก็จะทําให้กระเบื้องเสียคุณค่าไปเลยทีเดียว

วันนี้ผมจะพูดถึงกาวยาแนวแบบร่องเล็ก ซึ่งก็คือกาวยาแนวเวเบอร์. คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแก เนื่องจากตอบโจทย์กาวยาแนวแบบร่องเล็ก เหมือนศัพท์ที่ช่างชอบพูดกันว่า "ปูชิด ปูชน" จากประสบการณ์ทํางานและการหาข้อมูลเรื่องการปูกระเบื้องมาบ้างนั้นก็พบว่ามีการพูดถึงกาวยาแนวเวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแก ทั้งบนหนังสือแต่งบ้านเอง หรือรายการโทรทัศน์เรื่องบ้านก็ตาม ซึ่งสําหรับคําแนะนําง่ายๆ ในการเลือกใช้กาวยาแนวนั้น ผมขอ 3 คําเท่านั้นคือ "ลงลึก ใช้ง่าย ใช้ได้ทุกที่"

ภาพ : กาวยาแนวเวเบอร์. คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแกเหมาะกับการยาแนวแบบไร้รอยต่อ

- ลงลึก

กาวยาแนวเวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแก สามารถยาแนวเข้าร่องได้ลึกถึง 18 มิลลิเมตรและเต็มร่องยาแนวกว่ายาแนวทั่วไป และเหมาะกับการปูกระเบื้องแบบ ปูชิด ปูชน โดยเหมาะกับขนาดร่องเพียงแค่ 0.2-3 มิลลิเมตรเท่านั้น ในขณะที่ยาแนวร่องเล็กทั่วไปใช้ยาแนวเล็กสุดที่ 1 มิลลิเมตร

- ใช้งานง่าย

จากที่ผมลองผสมเองพบว่ากาวยาแนวเวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแก นั้นผสมง่าย เข้ากับน้ำได้ดีกว่ากาวยาแนวในท้องตลาดทั่วไป และสามารถคงสภาพการใช้งานหลังผสมใช้งานได้นานถึง 30 นาที เนื้อผลิตภัณฑ์เข้าร่องกระเบื้องได้ง่าย ไม่เสียคุณค่าของกระเบื้อง เพราะเนื้อกาวยาแนวไม่ไหลย้อย(งานผนัง) และไม่เหนียวติดหน้ากระเบื้องอีกด้วยนะครับ ด้วยความอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ผมเลยมีการทดสอบเล็กๆ ระหว่างเจ้ากาวยาแนวเวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแก กับสินค้ายี่ห้ออื่นในตลาดมาให้ชมกันครับ

1. เนื่องจากว่าเราต้องการดูเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ เลยย่อสัดส่วนลงมาให้ง่ายต่อการทดลองเล็กๆ ของเรานะครับ แต่ใช้สัดส่วนเดียวกับที่แต่ละยี่ห้อบอกไว้ครับ

2. มาดูเรื่องเนื้อผลิตภัณฑ์ใกล้ๆ พบว่าทั้ง 2 ยี่ห้อมีความเนียนใกล้เคียงกันอยู่ครับ

3. หลังจากผสมน้ำตามสัดส่วนที่ข้างถุงบอก ผลออกมาเป็นดังนี้

จากภาพจะเห็นว่าหลังจากผสมกับน้ำแล้วกาวยาแนวเวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแกค่อนข้างขึ้นรูปได้ดี

เนื้อสัมผัสจะเหนียวและเนียนดีทีเดียวครับซึ่งลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่อนข้างจะง่ายต่อการใช้งานของช่างเองเวลาปาดเข้าร่องได้ดี เพราะเราก็จะได้งานที่สวยเรียบร้อยและได้คุณภาพการยึดเกาะที่ดีด้วยครับ แต่อีกยี่ห้อหลังจากผสมน้ำตามสัดส่วนแล้วก็ยังค่อนข้างเหลวอยู่มาก จากความรู้สึกของผมตอนผสมก็ยอมรับว่ากาวยาแนวเวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแกค่อนข้างเข้ากับน้ำได้เร็วและผสมง่ายมากกว่าอีกยี่ห้อแบบเห็นได้ชัดเหมือนกันครับ แล้วกาวยาแนวเวเบอร์. คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแก นั้นสามารถคงสภาพเดิมได้นานถึง 30 นาทีพูดได้ว่าผสมทีละเยอะๆ ได้สบายๆ ครับ

ข้อเสียของกาวยาแนวที่มีความเหลวมากเกินไป เมื่อเวลาเราลงงานจริงๆ จะเป็นแบบนี้ครับ

- ใช้ได้ทุกที่

ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เพียงแต่ภายในเท่านั้นนะครับ แต่กาวยาแนวเวเบอร์.คัลเลอร์ สลิมตราตุ๊กแก ยังใช้ได้ดีกับพื้นที่ภายนอก ที่กระเบื้องต้องการยาแนวแบบร่องเล็กมากๆ ทนความชื้น ช่วยป้องกันราดํา และตะไคร่น้ำได้ดีมาก ก็เห็นข้อมูลจากบนถุงนั่นแหละครับ (พร้อมแปะรูปด้านหน้าถุง ที่เห็นคุณสมบัติชัด)

สุดท้ายนี้การเลือกกาวยาแนวที่ดีนั้นจะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดกับพื้นหรือผนังของบ้านคุณได้ในระยะยาว กาวยาแนวเวเบอร์.คัลเลอร์สลิม ตราตุ๊กแก ได้รับการการันตีด้วยรางวัลมาตรฐานระดับโลกมากมาย จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่กําลังจะทําบ้านหรือซ่อมแซมต่อเติมบ้านนะครับ

แต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจย่อมดีที่สุดครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมเทคนิค และเคล็ดลับต่างๆมากมายได้ที่ www.weberthai.com หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น WEBER TH ลงในมือถือก็ได้เช่นกันครับ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

http://www.fpdecor.com/FP_decor/FP_view.asp?id=4757&Category=7&topic