Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ทำไมต้องใช้ยาแนวสูตรพิเศษสำหรับกระเบื้องปูชิดปูชนร่องเล็ก

ทำไมต้องใช้ยาแนวสูตรพิเศษสำหรับกระเบื้องปูชิดปูชนร่องเล็ก

กระแสความนิยมปูกระเบื้องให้เห็นผิวของกระเบื้อง ผิวหิน เต็มพื้นที่ประหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน เสมือนไร้รอยต่อ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้กระเบื้องแผ่นใหญ่จึงตอบโจทย์มากกว่ากระเบื้องแผ่นเล็ก เนื่องจากรอยต่อระหว่างกระเบื้องแผ่นใหญ่มีน้อยกว่าการปูด้วยกระเบื้องแผ่นเล็กนั่นเองครับ

นอกจากการเลือกกระเบื้องแผ่นใหญ่แล้วการปูแบบปูชิดปูชน เพื่อให้ร่องรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องมีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เกิดขึ้นเพื่อตอบรับกับกระแสการปูเต็มพื้นที่เสมือนไร้รอยต่อ ดังนั้น เทคนิคความสามารถของช่างในการจัดแนวเพื่อเว้นร่องกระเบื้องให้เล็กมากๆ โดยให้มีรอยต่อน้อยที่สุด มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และพระเอกซึ่งเป็นอาวุธคู่กายช่าง คือยาแนวนั่นเองครับ เพราะยาแนวที่ใช้หากมีเนื้อหยาบไม่ละเอียดจะทำให้ยาแนวไหลเต็มร่องเล็กๆดังกล่าวได้ยากมากครับ ทำให้ยาแนวหลุดล่อนได้ง่ายดายเมื่อยาแนวหลุดล่อนไม่เต็มร่องกระเบื้องน้ำก็สามารถไหลแทรกซึมเข้าร่องยาแนวซึมผ่านไปใต้พื้นผิวกระเบื้องได้อย่างง่ายดาย ผลที่ตามมาคือ กระเบื้องหลุดล่อนออกมาครับ

ยาแนวหลุดล่อน

 

 

กระเบื้องหลุดล่อน

ดังนั้นเมื่อต้องยาแนวกระเบื้องหรือหินแบบปูชิดปูชนที่มีร่องเล็กมาก จึงจำเป็นที่จะต้องซื้อยาแนวที่พัฒนาสูตรมาเป็นพิเศษ เนื้อละเอียด คุณภาพสูง เพื่อให้ยาแนวไหลเต็มร่องเล็กๆ แคบๆ ได้ง่าย ด้วยพื้นที่ร่องที่มีขนาดเล็ก ปริมาณกาวยาแนวที่ใช้จึงน้อยตามไปด้วย ดังนั้น ผมในฐานะผู้เขียนและผู้ควบคุมโครงการหลายโครงการจึงต้องเลือกยาแนวที่มีค่าแรงยึดเกาะสูง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะทนทาน เต็มร่องกระเบื้อง ไม่ให้หลุดล่อนจนน้ำแทรกซึมเข้าไปได้ครับ

ร่องยาแนวที่ใช้ เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม
ร่องยาแนวที่ใช้ยี่ห้ออื่น

ผลิตภัณฑ์ยาแนวที่ไม่เคยทำให้โครงการหลายแห่งผิดหวังเลยก็คือ ยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแก ความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า เพราะอยู่คู่คนไทยมานาน ผมและครอบครัวก็เลือกใช้ปูกระเบื้องทุกครั้ง เรียกได้ว่าปูบ้านกันมาหลายหลังครอบคลุมหลายพื้นที่เลยครับ หลังจากที่ใช้ยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม ตราตุ๊กแก มาหลายครั้งทำให้ผมมีเคล็ดลับการยาแนวให้ถูกวิธีมาเล่าสู่กันฟังครับ สิ่งสำคัญที่สุดก่อนยาแนว คือ ต้องทำความสะอาดร่องกระเบื้อง เพื่อกำจัดเอาเศษปูนซีเมนต์ที่เข้าไปอุดในร่องกระเบื้องออกให้หมด

เติมยาแนวให้เต็มร่อง
เช็ดยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้อง

จากนั้นจึงผสมยาแนวตามสัดส่วน เติมยาแนวลงไปให้เต็มร่องกระเบื้อง เช็ดยาแนวส่วนเกินออกจากหน้ากระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาดๆ ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 วันก่อนเปิดใช้งาน เพียงเท่านี้เราก็จะได้ร่องยาแนวเต็มร่องกระเบื้องทนทานนานปีเลยครับ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

http://www.oknation.net/blog/estimate/2015/09/05/entry-1