Weber Saint-Gobain - Official website of the company

การสลัดดอกคืออะไร ไม่ต้องทำสลัดดอกอีกต่อไปถ้าใช้ เวเบอร์.พริม คอนกรีต

 

 

สลัดดอก คืออะไร? ทำไมช่างปูนต้องทำ สลัดดอก ก่อนฉาบผนัง? วันนี้จะมาอธิบายเพื่อความเข้าใจกันครับ "การสลัดดอก" คือการเอาปูนซีเมนต์ธรรมดาผสมกับน้ำและน้ำยาให้เข้ากัน ทำให้ผนังมีรอยขรุขระบนผนัง หรือที่เรียกว่าทำพื้นผิวหยาบเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ แต่การทำสลัดดอกนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาดังนี้

 

  1. ช่างทำสลัดดอกห่างกันมากเกินไป ทำให้ปูนฉาบทั่วไปยึดเกาะไม่ดี เป็นสาเหตุของปูนฉาบแตกร้าวและหลุดล่อน 
  2. ใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันเพื่อนให้ปูนสลัดดอกแข็งตัวดี ถึงจะฉาบปูนทับได้

วัสดุที่ใช้ทำสลัดดอก ทำจากวัสดุที่หลากหลาย ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพให้คงที่ได้อีกด้วยครับ เมื่อทราบอย่างนี้แล้วลองหันมาใช้ เวเบอร์.พริม คอนกรีต นำยาเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป ที่ใช้งานง่ายประหยัดเวลาเพียง 20 นาทีก็สามารถฉาบทับผิวได้เลยครับ

 

 

ตารางเปรียบเทียบ ค่าแรงและค่าวัสดุ ระหว่างวิธีสลัดดอกแบบเดิมๆ กับ เวเบอร์.พริม คอนกรีต

นอกจากการใช้ เวเบอร์.พริม คอนกรีต จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของในส่วนของการทำสลักดอกอีกด้วย ซึ่งจากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามตารางแล้วจะเห็นว่าวิธีการฉาบผนังแบบเดิมๆจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 77 บาท/ตรม. แต่การทาเวเบอร์.พริม คอนกรีต จะมีค่าใช้จ่ายเพียง 15 บาท/ตรม. เท่านั้นครับ

http://www.weberthai.com/th/finewallpreparationproducts/plastering-datasheets/weberprimconcrete.html