Weber Saint-Gobain - Official website of the company

รู้หรือไม่ สระว่ายน้ำมีกี่แบบ

รู้หรือไม่ว่า สระว่ายน้ำมีกี่ประเภท? เราสามารถแบ่งสระว่ายน้ำเป็น 2 ประเภท ตามโครงสร้าง

สระลอย

คือสระว่ายน้ำที่สร้างขึ้นบนพื้นดินและบนอาคาร

  • โครงสร้างพื้นและผนังผลิตเป็นชิ้นเดียวจากโรงงาน ติดตั้งบนพื้นที่ขุดดินไว้แล้วหรืออาคาร ติดตั้งง่ายแต่มีดีไซน์จำกัด

สระขุด

คือสระว่ายน้ำที่สร้างขึ้นจากการขุดลงไป

  • ขุดดินเพื่อก่อสร้างสระ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แข็งแรงทนทาน แต่ใช้เวลาในการก่อสร้างสระนาน

 

 

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเวเบอร์ ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสระว่ายน้ำ แต่ละประเภท จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งถ้าเราพูดถึงเฉพาะเรื่องกันซึม ต้องขอแนะนำ 2 ผลิตภัณฑ์นี้ครับ