Weber Saint-Gobain - Official website of the company

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560

22 09 2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม และมอร์ต้าสำหรับงานก่อสร้าง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานเอกชนที่ได้รับเกียรติขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน โดยมีพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่แด่ตัวแทนบริษัท นางสาวดวงแข เวชชศาสตร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก)