Weber Saint-Gobain - Official website of the company

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก แถลงข่าว เปิดมวยรอบ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ปี 5

11 06 2015

มวยรอบ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ปี 5 ต่อเนื่องการสนับสนุนมวยไทย มรดกวัฒนธรรมศิลปประจำชาติไทย และความภาคภูมิใจของ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด

มวยรอบ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก เป็นความภาคภูมิใจของ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เพื่อสนับสนุนมวยไทย มรดกวัฒนธรรมกีฬาประจำชาติไทย ซึ่งเราได้มีมาต่อเนื่องถึงปีที่ 5 และเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา คุณพิมพ์ใจ อุตะเดช (กรรมการผู้จัดการ) ได้แถลงข่าวเปิดมวยรอบ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ปี 5 พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับหน้าฝน

อย่าลืมเชียร์และติดตาม มวยรอบ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ปี 5 ทุกวันเสาร์ ในรายการศึกเจ้ามวยไทย ช่อง 3 เวลา 12.15-14.00 น.