Weber Saint-Gobain - Official website of the company

4 ธ.ค. 2559 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า ณ มูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็กบ้านศรีธรรมราช

12 12 2016

อีกหนึ่งโครงการที่ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จัดทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวเบอร์ เราใส่ใจและห่วงใยผู้คน

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า ณ มูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็กบ้านศรีธรรมราช (มสพ.) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อีกหนึ่งโครงการที่ทางบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) จัดทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะเราห่วงใยและใส่ใจทุกคนครับ