Weber Saint-Gobain - Official website of the company

16 ม.ค. 2555 นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ผลิตภัณฑ์ป้องกันคราบขาว เวเบอร์.โน สเตน

16 01 2012

เมื่อซื้อกาวซีเมนต์ป้องกันคราบขาวขนาด 20 กก. ฟรี กาวยาแนวป้องกันคราบขาว 1 กก. บรรจุอยู่ในกล่องเดียวกัน

พลาดไม่ได้! โปรโมชั่นสินค้าใหม่ เวเบอร์.โน สเตน

เมื่อซื้อกาวซีเมนต์ป้องกันคราบขาวขนาด 20 กก. เวเบอร์.ไทล์ โน สเตน ฟรี กาวยาแนวป้องกันคราบขาว 1 กก. เวเบอร์.คัลเลอร์ โน สเตน สะดวกเพราะบรรจุทั้งกาวซีเมนต์และกาวยาแนวอยู่ในกล่องเดียวกัน  

*เวเบอร์.โน สเตน : ปูและยาแนวกระเบื้อง หินกาบ และหินธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อปูกระเบื้องสีเข้มภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น น้ำพุ น้ำล้น ป้ายโรงแรม เสา บันได ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดคราบขาวบนกระเบื้อง

*เวเบอร์.โน สเตน ได้เปิดตัวอย่างเป็นครั้งแรกที่ จังหวัดภูเก็ต