Weber Saint-Gobain - Official website of the company

26 พ.ย. 2555 เวเบอร์สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ 9

13 12 2012

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดงานขอบคุณ เวเบอร์ ผู้สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ 9

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดงานขอบคุณ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผู้สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ 9 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตัวแทนเยาวชนไทยสาขาปูกระเบื้องได้รางวัลชมเชย