Weber Saint-Gobain - Official website of the company

3 มิ.ย. 2560 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จัด Thank You Party 2017

6 06 2017

ให้กับพนักงานขาย บริษัท บุญถาวร เซรามิค จํากัด สาขารัชดา

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จัด Thank You Party 2017 ให้กับพนักงานขาย บริษัท บุญถาวร เซรามิค จํากัด สาขารัชดา

  • เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จัด Thank You Party 2017  พนักงานขาย บริษัท บุญถาวร เซรามิค จํากัด สาขารัชดา โดยมี คุณพิศมัย ศรมณีเดชสกุล ผู้จัดการสาขา บริษัท บุญถาวร เซรามิค จํากัด และ คุณธนัญชัย เอกวิวัฒนกุล ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด มาร่วมเป็นเกียรติ
  • โดยภายในงานได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติเด่น ผลิตภัณฑ์ดีๆ มีคุณภาพให้กับพนักงานขายที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา